Moderátor:
Ing. Jarmila Šťastná

Přeměna odpadů na zdroje

Ing. Pavlína Kulhánková