Moderátor:
Ing. Helena Dvořáková

Perspektiva využití zemědělské biomasy pro výrobu energie

Ing. Jan Habart, Ph. D. a Ing. Adam Moravec