Moderátor:
Helena Dvořáková

Perspektiva bioplynu v České republice

Ing. Jan Habart, Ph. D. a Ing. Adam Moravec