Moderátor:
Jolana Voldánová

Komunální politik roku 2016 – Předávání cen

Předávání cen Komunálního politika roku 2016 – 22. listopadu 2016