Moderátor:
Ing. Roman Paleček

Kompostování v zemědělství

Ing. Květuše Hejátková, In. Petr. Plíva, CSc. a Ing. Josef Šrefl, CSc.

Partner:

AGROINTEG s.r.o.