Moderátor:
Ing. Jan Kroupa

DZKT 2017 – Komunální traktory a nosiče nářadí