Moderátor:
Ing. Helena Dvořáková

Budoucnost biopaliv

Ing. Leoš Gál