Ve znamení globalizace

Kompletní nabídka produktů a technologií pro recyklaci a odpadové hospodářství čeká návštěvníky mezinárodního odborného veletrhu ENTSORGA 2000 v Kolíně nad Rýnem. Na výstavní ploše 165 000 m2 se ve dnech 26. - 29. června představí okolo 1400 vystavujících z více jak 30 zemí. Stejně jako je...

Kompletní nabídka produktů a technologií pro recyklaci a odpadové hospodářství čeká návštěvníky mezinárodního odborného veletrhu ENTSORGA 2000 v Kolíně nad Rýnem. Na výstavní ploše 165 000 m2 se ve dnech 26. – 29. června představí okolo 1400 vystavujících z více jak 30 zemí.

Stejně jako je globálním tématem nakládání s odpady, získává v této oblasti celosvětový rozměr i výměna technologií a zkušeností. Minulého veletrhu se v Kolíně n. R. zúčastnilo téměř 60 000 návštěvníků z více jak 84 zemí – 68 % bylo ze soukromého sektoru, přes 18 % zastupovalo obce a veřejnou správu a více jak 10 % výzkum. Zvyšuje se rovněž podíl zahraničních návštěvníků, z nichž 62 % bylo ze zemí EU, 14 % z východní Evropy a 16 % ze zámoří.

Progresivní obory

Výstavní plocha se podle oborů člení do pěti oddělení. Novinkou v koncepci veletrhu je rozšíření segmentu odpadních vod o zásobování pitnou vodou. Veletrh tak sleduje západoevropskou aktualitu v odvětví, kdy se zásobování vodou a odvod odpadních vod soustřeďuje do jedněch, nejčastěji privátních rukou.

Akcent kladou vystavovatelé na sanaci kanalizačních zařízení a čistírny odpadních vod (ČOV). Tržní segment čističek má ještě velký růstový potenciál – podle směrnic EU by do roku 2005 měly být všechny obce s více jak 2000 obyvateli napojeny na čističku. V členských státech EU se tak má postavit či renovovat téměř 40 000 ČOV. Náklady na splnění tohoto záměru se budou pohybovat v miliardách EUR. Úroveň napojení na čističky přitom v EU značně kolísá – zatímco např. v Řecku je na ČOV napojeno okolo 10 % obyvatel, v Dánsku je to prakticky celá populace (98 %).

Doprovodný program

Podle jednatele Spolkového svazu německého odpadového hospodářství Franka-Reniera Billigmanna se ENTSORGA stane také fórem pro mezinárodní dialog s vědou. Veletrh doprovázejí semináře a workshopy, které zahrnují mj. tato témata: kompostování, evropské směrnice pro skládkování, privatizace služeb odpadového hospodářství, speciální odpady, náhradní paliva, certifikace podniků z oboru odpady, evropské patenty, mobilní sanitární jednotky, sběrový papír, sklo a textilie, logistika a sanace starých skládek. Účast na seminářích je bezplatná, podmínkou je pouze vstupenka na veletrh – tu lze stejně jako informace o ubytování získat u českého zastoupení KölnMesse.

Již před zahájením veletrhu se 25. června bude konat první setkání na téma zásobování pitnou vodou a odpadní vody. Cílem bude výměna zkušeností mezi německými obcemi, které své zásobování pitnou vodou a odvod odpadních vod svěřily privátním firmám, zástupci obcí ze států ze středovýchodní Evropy a Pobaltí a velkými firmami z oboru. Vrcholem doprovodného programu budou jednání o joint-venture, pro něž byly použity prostředky EU z programu Phare-Tacis. Vcentru zájmu jsou kontakty se státy středovýchodní Evropy.

– nar –

Foto Václav Drašnar

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *