Kategorie:
Nezařazené

Ukončení sanace v Milevsku

Po několika letech sanačních prací byla ukončena sanace v bývalém státním podniku Silnice Písek na Milevsku. Byly zde odstraněny kontaminované zeminy, navážky a odpady z obalovny živičných směsí, v nichž byly přítomny látky typu polychlorovaných bifenylů (PCB). Materiály kontaminované chemickými látkami představovaly dlouhodobou hrozbu pro životní prostředí v katastru obce Přeborov a města Milevska.

,,Podařilo se vyřešit jednu z největších zátěží na Milevsku, která představovala vážné ohrožení. Díky dotaci ve výši téměř sto milionů korun z operačního programu Životní prostředí se tak konečně odstranil dlouholetý ekologický problém. Na podobné projekty bylo v OPŽP dosud vyhlášeno šest výzev. V nich jsme přijali takřka 100 projektů za více  než 2,8 miliardy korun, v aktuálně otevřené výzvě máme k dispozici dalších 200 milionů na sanaci nejvážněji zasažených lokalit,“ komentoval ukončení projektu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Státní podnik DIAMO, kterého sanací ekologické zátěže pověřilo usnesení vlády, vybral ve výběrovém řízení na dodavatele prací Sdružení FCC – GEOtest. Díky projektu bylo celkem odstraněno nebo využito téměř 18 tisíc tun odpadů, z toho bylo 517,17 tuny odpadů obsahujících více než 50 mg PCB/kg sušiny, které byly zlikvidovány termicky. Náklady  na sanaci dosáhly 80 mil. korun.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *