TRH SBĚROVÉHO PAPÍRU

RECYKLACE VYUŽITA MAXIMÁLNĚ Sběrový papír je jednou z nejvýznamnějších komodit vhodných pro recyklaci. Odborníci přitom odhadují, že se spotřeba papíru a lepenky u nás v příštích několika letech alespoň zdvojnásobí. Za první tři čtvrtletí loňského roku byla spotřeba papíru a lepenky v ČR celkem 611...

RECYKLACE VYUŽITA MAXIMÁLNĚ

Sběrový papír je jednou z nejvýznamnějších komodit vhodných pro recyklaci. Odborníci přitom odhadují, že se spotřeba papíru a lepenky u nás v příštích několika letech alespoň zdvojnásobí.

Za první tři čtvrtletí loňského roku byla spotřeba papíru a lepenky v ČR celkem 611 tisíc tun, což je 95 % v porovnání se stejným obdobím roku 1998. Dalším zdrojem sběrového papíru jsou papírové a lepenkové obaly, které jsou spolu se zbožím importovány do naší republiky. Množství těchto obalů se v současné době nesleduje.

Recyklací bylo v papírenském průmyslu za devět měsíců využito celkem 238 tisíc tun sběrového papíru, tj. 99 % v porovnání z předchozím rokem. Návratnost ze zdrojů při zohlednění exportu a importu byla 40,8 %, podíl recyklovaného papíru ve vyrobeném papíru a lepence pak 40, 7 %. Průměr zemí Evropské unie (EU) za rok 1998 byl v případě návratnosti 49 %, využití pak 45 %. Výsledky v České republice jsou plně porovnatelné se zeměmi jako jsou Portugalsko, Belgie, Francie a Itálie. Nejvyšší návratnosti dosahuje Německo (70 %), Rakousko (65 %), Švédsko (64 %) a Finsko (63 %).

Česká republika je svým charakterem specifickým malým trhem, který je silně ovlivňován především Německem. Náš soused má více než třicetinásobnou spotřebu sběrového papíru a dlouholetý fungující systém nakládání s odpadovým papírem, který je založen na výrazné podpoře (subvencování) sběru a úpravy odpadového papíru. Navíc německý trh je výrazně cyklický s velkým vlivem změn poptávky a nabídky do cen.

Nabídka a poptávka po sběrovém papíru je nyní v průměru vyrovnána. Ceny, které vzrostly v letních měsících se stabilizovaly a očekává se jejich mírný pokles v 1. čtvrtletí roku 2000. Hladina cen sběrového papíru umožnila zlepšení profitability podnikání v celém řetězci společností zabývajících se problematikou odpadového papíru.

Jaký je potenciál a nejbližší vývoj na trhu? Lze očekávat významné zvyšování spotřeby papíru a lepenky a tedy i zdrojů sběrového papíru a zvyšování účinnosti návratnosti odpadového papíru z již deklarovaných 40 %.

Co se týče vývoje spotřeby papíru a lepenky lze předpokládat až její zdvojnásobení během příštích deseti let. Naše současná spotřeba je cca 80 kg papíru a lepenky na jednoho obyvatele, přičemž průměrná spotřeba ve státech Evropské unie je dvojnásobná a nejvyspělejší státy dosahují spotřeby přes 300 kg na obyvatele. Též lze očekávat i zvyšování návratnosti odpadového papíru na úroveň 50-60 %. Toto dohromady ukazuje na dobrý potenciál pro využití sběrového papíru. Recyklační kapacity odpadového papíru průmyslu papíru a celulózy v České republice jsou v současné době využívány maximálně a v případě, že trh nepřinese kapacity nové, bude nutné řešit „nadkapacitní“ sebraný papír exportem nebo jinou formou zhodnocení, např. spalováním s využitím energie.

Papírenský průmysl aktivně přistupuje k této problematice, jak v oblasti spolupráce při harmonizaci příslušných zákonů s EU (zákon o odpadech, zákon o obalech), tak aktivní činností při maximalizaci využití stávajících recyklačních kapacit sběrového papíru.

Konečná míra využití odpadového papíru v papírenském průmyslu je však vždy určena schopností a možností prodat takto vyrobené produkty na českém, evropském a světovém trhu.

JAROSLAV TYMICH

Svaz průmyslu papíru a celulózy,

EURO WASTE, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *