Třetí ročník konference Odpady 21

Rok 2002 byl v odpadovém hospodářství ČR prvním rokem působnosti nového zákona o odpadech. Probíhaly intenzivní práce na sestavení prvního "Plánu odpadového hospodářství ČR". Neustálý pohyb a vývoj v oboru reflektuje ostravská konference. Jaký bude rok 2003 v odpadovém hospodářství se pokusí...

Rok 2002 byl v odpadovém hospodářství ČR prvním rokem působnosti nového zákona o odpadech. Probíhaly intenzivní práce na sestavení prvního „Plánu odpadového hospodářství ČR“. Neustálý pohyb a vývoj v oboru reflektuje ostravská konference.

Jaký bude rok 2003 v odpadovém hospodářství se pokusí nastínit mezinárodní konference ODPADY 21, jejíž třetí ročník se bude konat 21. – 23. května v metropoli Moravskoslezského kraje, Ostravě. Konference má podtitul „Odpadové hospodářství středoevropských zemí v období přípravy jejich vstupu do EU.“

Jejím organizátorem je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a společnost FITE, a. s., Ostrava. Konference se koná pod záštitou RNDr. Libora Ambrozka – ministra životního prostředí ČR, Ing. Evžena Tošenovského – hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Aleše Zedníka – primátora města Ostravy, Prof. Ing. Vítězslava Zamarského, CSc. – vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj.

Témata

Organizátoři zvolili pro letošní rok několik hlavních témat, která jsou v tomto okamžiku skutečně aktuální. Prvním nosným tématem byl zvolen Plán odpadového hospodářství, jehož příprava vyvolala mnoho otázek. Jak se tento plán podařilo sestavit, ukáže praxe a jeho vlivy nejen do oblasti životního prostředí, ale života celé společnosti. Druhým nosným tématem jsou možnosti využívání biomasy.

Jako vedlejší (rozhodně však ne méně významná) témata byla zvolena „Zpětné odběry v odpadovém hospodářství“ a „Krizové řízení v odpadovém hospodářství“.

Jelikož je konference zaměřena na celý region střední a východní Evropy, zúčastní se jí zástupci zemí Visegrádské čtyřky. V rámci půldenního semináře budou konzultovat své problémy, úkoly a cíle v odpadovém hospodářství na cestě ke členství v Evropské unii.

Další seminář bude věnován ověření mechanicko-biologické metody zpracování směsných komunálních odpadů. O této technologii se dnes, zejména v kruzích ekologů, velmi často hovoří jako o možné alternativě recyklace. Konference by měla alespoň částečně odpovědět na otázku, zda je to možné.

Odborný program doplní večer společenská setkání, která jsou vždy dobrou příležitostí k navázání odborných kontaktů.

Exkurze

Ostravská konference je vždy doplněna exkurzemi do zajímavých a častě nesnadno dostupných lokalit. V letošním roce byla vybrána ostravská spalovna nebezpečných odpadů (bývalé MCHZ). Účastníci mohou opět navštívit prostor dekontaminace území Karolina, na níž je vidět značný postup prací: sanace je již prakticky dokončena a konkretizují se plány do budoucí využití území.

Jako další z „problematických“ lokalit navštíví účastníci laguny Ostrama, jejichž sanace vázne na nevyjasněných finančních a vlastnických vztazích. Naopak příkladem fungujícího provozu může být zpracování odpadů v OZO, s. r. o., Ostrava, včetně prohlídky nové prezentační místnosti.

Za připomínku nedávné minulosti a mizejícího industriálního světa lze považovat návštěvu areálu bývalých vysokých pecí Vítkovic.

Prezentovaný program konference je velmi bohatý a aktuální. Jedná se o první odbornou akci tohoto druhu, kdy bude již vyhlášen POH ČR a kdy budou vrcholit diskuse o reálnosti a prospěšnosti mechanicko-biologické metody zpracování směsných komunálních odpadů. Oběma tématům je proto věnována mimořádná pozornost. Podrobné informace naleznete na http.//www.fite.cz/odpady.

– jhm

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *