Tradiční setkání

Mezinárodní kongres a výstava Odpady - Luhačovice 2000 se bude konat opět v Luhačovicích ve dnech 3.-5. října 2000. Nosným tématem kongresu bude výklad nových legislativních norem v oblasti odpadového hospodářství, podaný převážně zástupci odboru odpadů a legislativního odboru Ministerstva...

Mezinárodní kongres a výstava Odpady – Luhačovice 2000 se bude konat opět v Luhačovicích ve dnech 3.-5. října 2000.

Nosným tématem kongresu bude výklad nových legislativních norem v oblasti odpadového hospodářství, podaný převážně zástupci odboru odpadů a legislativního odboru Ministerstva životního prostředí. Jde o výklad nového zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, výklad věcného záměru zákona o obalech a obalových odpadech, koncepci odpadového hospodářství v ČR, zprávu o aktuálním stavu zpětného odběru výrobků a obalů a přípravy vyšších územních samosprávných celků v odpadovém hospodářství ČR.

Dalším hlavním tématem bude blok odboru surovinové politiky a odboru průmyslového rozvoje Ministerstva průmyslu a obchodu na téma Odpady jako zdroj druhotných surovin a Podpora průmyslových podniků.

Oba tyto velké bloky budou doplněny panelovou diskuzí za účasti zástupců Poslanecké sněmovny a Senátu ČR, obou zúčastněných ministerstev, Státního fondu životního prostředí a České inspekce životního prostředí.

Druhý den kongresu proběhne prezentace ochrany životního prostředí v Německu, představení Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Odborníci z Německa také vyloží principy Duales System Deutschland a německý model financování recyklace odpadu. Součástí akce bude také prezentace německých firem v odpadovém hospodářství. Přednášky budou opět doplněny panelovou diskuzí.

Třetím stěžejním tématem bude panelová diskuze Český model recyklace v 21. století – aktuální stav za účasti zástupců Svazu měst a obcí, Ministerstva financí (obecní daň z odpadu jako součást komunálních daní), Ministerstva pro místní rozvoj (podpora regionů pro recyklaci odpadů), Ministerstva zemědělství (realizace podpory kompostování), a odborníků z programu Phare (financování projektů v odpadovém hospodářství).

– od –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *