Tradiční setkání odborníků v Luhačovicích

Jedenáctý ročník mezinárodního kongres a výstavu Odpady Luhačovice proběhne ve dnech 30. září - 2. října 2003.Již pojedenácté se v podzimních Luhačovicích setkají přední odborníci na odpadové hospodářství, zástupci státní správy a samosprávy, i úředníci ministerstva životního prostředí na kongresu,...

Jedenáctý ročník mezinárodního kongres a výstavu Odpady Luhačovice proběhne ve dnech 30. září – 2. října 2003.

Již pojedenácté se v podzimních Luhačovicích setkají přední odborníci na odpadové hospodářství, zástupci státní správy a samosprávy, i úředníci ministerstva životního prostředí na kongresu, zabývajícím se otázkami nakládání s odpady. Pro letošní kongres byla vybrána tři hlavní témata, která v současné době hýbou odpadovým hospodářstvím: reforma veřejné správy, zpětný odběr vybraných výrobků a bioodpady.
Legislativa u nás a v zahraničí
V sekci věnující se legislativě přednese hlavní referát zástupce Ministerstva životního prostředí. Účastníci se také seznámí s legislativou v odpadovém hospodářství Slovenské republiky. Podrobný referát bude věnován zákonu o obalech, především přehledu dotací za období roku 2002-2003
Velká panelová diskuse prvního dne bude věnována reformě veřejné správy v odpadovém hospodářství. Základní otázkou bude, co přinesla reforma veřejné správy v odpadovém hospodářství pro úřady a firmy u nás. Díky účastníkům ze Slovenska bude možno porovnat vývoj v obou zemích, které začínaly se stejného startovního bodu. Moderátorem diskuse bude poslanec Rudolf Tomíček. Jako doplnění tématu je naplánován seminář o povinnosti odpadového hospodáře a evidenci odpadů v obcích s rozšířenou působností.
Jelikož je „partnerskou zemí“ letošního ročníku Kanada, budou se také na kongresu prezentovat kanadské firmy, a proběhne přednáška obchodního rady velvyslanectví G. Lemieux. Na ně navážou prezentace vybraných českých firem.
Zpětné odběry a bioodpad
Další panelová diskuse se bude věnovat zpětnému odběru vybraných výrobků. Bude ji moderovat poslanec a bývalý ministr Miloš Kužvart. Účastníci budou zástupci odborných sdružení podrobně seznámeni se situací v recyklaci pneumatik, elektrošrotu a autovraků.
Ve třetím dnu konference proběhne diskuse na téma bioodpady, jehož garantem je sdružení CZ-BIOM. Přednášející přinesou své praktické zkušenosti s kompostování,, odbytem kompostu a podmínkami.
Jako doprovodný program kongresu proběhnou tři diskusní semináře. Vedle již zmíněného semináře o povinnostech obcí to bude porovnání odpadové legislativy České a Slovenské republiky a prezentace Katalogu odbytu odpadů. Jeho internetová verze pro rok 2004 umožňuje vyhledávání firem a druhů odpadů.
Na volné výstavní ploše budou v průběhu kongresu vystaveny nové technologie zpracování bioodpadu – kompostéry a překopávače. Dále bude prezentována svozová technika, svozové nádoby a stroje a zařízení pro zpracování tříděného odpadu: lisy, drtiče.
Kongres proběhne na tradičním místě -v kulturním centru Elektra, Luhačovice. Mediálními partnery kongresu jsou časopisy Moderní obec a Odpady.
– jhm –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *