Systém na dezinfekci odpadní vody

Společnost WEDECO AG Water Technology, přední výrobce systémů na dezinfekci vody UV zářením, oznámila zprovoznění největšího UV systému tohoto typu na dezinfekci odpadní vody v Manukau nedaleko Aucklandu na Novém Zélandě. Dezinfekce ultrafialovým zářením je součástí projektu celkové modernizace ČOV...

Společnost WEDECO AG Water Technology, přední výrobce systémů na dezinfekci vody UV zářením, oznámila zprovoznění největšího UV systému tohoto typu na dezinfekci odpadní vody v Manukau nedaleko Aucklandu na Novém Zélandě.

Dezinfekce ultrafialovým zářením je součástí projektu celkové modernizace ČOV ve výši 244 mil. eur. Společnost WEDECO AG byla vybrána k realizaci této zakázky společností WaterCare Services Ltd. na základě podrobné analýzy řady nabídek od různých dodavatelů UV technologie z celého světa.

Modernizace 30 let staré ČOV zahrnovala jak inovaci mechanického předčištění a doplnění o devět nových klariflokulátorů, tak i rozšíření o terciální stupeň dočištění, který se skládá z pískové filtrace, na kterou navazuje nejmodernější technologie UV záření pro zajištění dezinfekce.

Ekonomicky pracující systém

UV systém se skládá z dvanácti otevřených, 17 m dlouhých průtočných žlabů s proudící odpadní vodou. Každý ze žlabů obsahuje tři sady UV lamp, což dohromady představuje téměř 8000 UV lamp. Jedná se o speciální nízkotlaké UV lampy WEDECO

Spektrotherm(R) , které se vyznačují vysokým výkonem a prodlouženou životností (12 000 h). Mikroprocesorová jednotka automaticky řídí nejen počet zapnutých lamp, ale i výkon každé z nich v závislosti na aktuálním průtoku.

To zajišťuje, že tento systém, který je schopen dezinfikovat až 57 600 m3/h, pracuje neustále ekonomicky. Jak vyplývá ze zkušebních testů, UV dezinfekce sníží biologické oživení o 4 log stupně, tzn. o 99,99 %. Maximální povolené limity bakteriálního zatížení ve vypouštěné vodě jsou 80 KTJ fekálních koliformních bakterií a 30 KTJ enterokoků ve 100 ml, vztaženo na měsíční průměr.

Projektu je věnována velká pozornost nejen proto, že jde o největší čistírnu tohoto druhu, ale rovněž proto, že umožní po čtyřiceti letech zpřístupnit pobřeží Manukau, které bylo uzavřeno v důsledku extrémního znečištění vypouštěním odpadních vod z města Auckland. Zmodernizovaná čistírna umožní celkovou sanaci znečištěné oblasti do té míry, že pobřeží bude oživeno mořskou faunou i flórou. Bude tak znovu obnovena ekologická rovnováha a tamější pláže budou opět sloužit ke koupání.

Celosvětový trend

Zprovozněním této čistírny se podle vedení společnosti WEDECO AG potvrzuje celosvětový trend nechemické dezinfekce i pro velké ČOV. Je to důležité nejenom na Novém Zélandu, kde bylo nutno použít způsob dezinfekce šetrný k životnímu prostředí, ale i v ostatních částech světa.

O zvyšujícím se zájmu o technologii dezinfekce pitné, průmyslové i odpadní vody pomocí UV záření svědčí i propojení s čínskou společností Chongqing Kanga Enviromental Protection. Tato spolupráce vedla například k vybudování ČOV pro město Chongqing s kapacitou 30 mil. EO s dezinfekcí UV zářením. Vody z této čistírny budou v budoucnu plnit přehradu Tři soutěsky. Tato 600 km2 velká nádrž bude sloužit i jako zdroj pitné vody, a proto je nutné zajistit veškeré její přítoky nejlepší dostupnou čistírenskou technologií. Z téhož důvodu je již do této oblasti pro rok 2002 plánováno dalších třináct projektů, které mají být rovněž vybaveny UV technologií WEDECO.

UV systémy společnosti WEDECO AG určené k dezinfekci vody umožňují ušetřit více než 25 tis. tun chloru ročně.

Jiří Beneš,

DISA, v. o. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *