Města a obce požadují stabilní systém pro sběr a třídění odpadu

Systém pro sběr a třídění odpadu musí být stabilní, ohleduplný k životnímu prostředí, motivačně nastavený, s dostatečně hustou sběrnou sítí a se státní garancí. Myslí si to samosprávy sdružené ve Svazu měst a obcí ČR. Chápou tak rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které neudělilo autorizaci obalové společnosti Interseroh pro sběr odpadu. Firma totiž nesplnila státem požadované podmínky.

„Se společností Interseroh jsme jednali pouze loni v únoru a šlo o informativní schůzku,“  říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Na jednání nezazněla žádná konkrétní nabídka spolupráce s obcemi, která by ukazovala na výhodnost sběru a třídění odpadů oproti stávajícímu systému.“

Později se však v kontextu s odpadovým hospodářstvím v České republice objevily různé spekulace a nejasnosti. Proto s ohledem na zájmy měst a obcí Svaz formuloval podmínky nutné pro efektivní sběr a třídění odpadu v případě vzniku nového subjektu, který by ho zajišťoval. Svaz vše shrnul ve veřejném prohlášení, dostupném na webových stránkách Svazu. Mimo jiné říká:

  1. Současný systém sběru odpadu z obalů nesmí být ovlivněn nebo dokonce ohrožen, neboť by to byla města a obce, které by nově nevýhodnou situaci musely řešit na úkor vlastních obecních rozpočtů. ČR je jedním ze států s nejlepšími výsledky v oblasti třídění odpadů. Jednou z motivací měst a obcí v podpoře systému třídění odpadů jsou i odměny od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která městům a obcím vyplácí odměny za veškeré množství sebraného tříděného odpadu (papír, plast, sklo, nápojový karton a kovy).
  2. Ke všem městům a obcím musí být přistupováno shodně, přičemž by měl být zachován současný postup, kdy s každou obcí, která o to projeví zájem (tedy i s těmi méně finančně a odpadově zajímavými) je uzavřen smluvní vztah obdobný jako se všemi ostatními a také odměny za sběr tříděného odpadu jsou vypláceny na základě stejného principu všem městům a obcím bez rozdílu.
  3. Musí být zachována stávající hustota sběrné sítě, neboť omezením třídění by občané dané druhy odpadů opět odkládali do popelnic na směsný komunální odpad, popř. by narostl počet černých skládek, což je naprosto nepřípustné.

„I když jsou města a obce jako původci odpadu základem celého systému sběru a třídění, nemáme informace, že by nový zájemce o jeho provozování začal jednat s některým z našich členů,“ říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „Je samozřejmě na Ministerstvu životního prostředí, jak bude vypadat systém zpětného odběru a využití odpadu z obalů, Svaz přitom požaduje finančně stabilní, efektivní a státem garantovaný systém.“

V současné době systém sběru a třídění komunálních odpadů a jejich obalové složky v České republice zajišťuje ve spolupráci se samosprávami především společnost EKO-KOM. Do jejího systému je zapojeno 6084 měst a obcí ČR. Do smluvních vztahů svých členských měst a obcí přitom Svaz žádným způsobem nezasahuje.*

Na webu www.smocr.cz je plný text tiskové zprávy a vyjádření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *