Statistický pohled na odpadní plasty v Německu

V roce 2011 se v Německu vyrobilo 10,6 mil. tun plastů, což bylo o zhruba 7 procent více než v roce předchozím. Zpracováno na výrobky bylo téměř 12 mil. tun plastů, což poskytuje dobrý obraz o velikosti exportu a importu.

V odpadech skončilo v roce 2011 podle statistiky 5,5 mil. tun plastů (bylo o 10 % více než v roce předchozím). Z toho 55,7 % bylo využito energeticky, 43,1 % materiálově a pouze 0,07 mil. tun skončilo na skládkách (pokles o 52,9 % proti roku 2009).

Do bilance odpadních plastů jsou započteny jako samostatné položky odpady z vlastní výroby plastů 0,07 mil. tun, dále ze zpracování na hotové plastové výrobky (0,936 mil. tun) – lze též nazvat post-industriální odpady. Post-uživatelské odpady, včetně plastů z likvidace aut a stavebnictví (1,785 mil. tun), z použitých obalů (1,4 mil. tun), z ostatních domácích odpadů – jako jsou nábytek, koberce, elektro, trubky, fólie apod. (1,253 mil. tun) doplňují celkovou bilanci. Konkrétní typy plastových odpadů jsou uvedeny v tabulce.


VĚTŠINA JE VYUŽITA

Prakticky 99 % odpadních plastů v Německu je využito, pouze 66 tis. tun skončí na skládkách, z toho 20 tis. tun pochází z domácností a 20 tis. tun od komerčních uživatelů, z ostatních segmentů mají nejnižší podíl odpadní plasty z likvidace aut.

Na každého německého občana připadne 54 kg plastových odpadů, z toho je 33 kg z obalů. Obalové aplikace se podílejí ze 77 % na využití procesem mechanické recyklace. Výrobci a zpracovatelé plastů dopraví pouze 2,7 % odpadních plastů na skládky, když 71,1 % recyklují a 26,0 % využívají energeticky. Odpad od komerčních koncových uživatelů se v 67,8 % využívá energeticky. Odpadní plasty z domácností se ze 34,6 % recyklují. Obecně platí, že i Německo má značný potenciál ke zvýšení podílu mechanických recyklací na úkor energetického využívání.

Ve východní části Německa mají nevyužívanou kapacitu pro energetické využití odpadních plastů. Obdobná situace je ve Švédsku a dalších státech EU. I to může být příčinou, proč EU není příliš vstřícná k dotování nových kapacit pro energetické využití odpadů v ČR.

 

Ing. František Vörös
konzultant Sdružení EPS ČR

 

PLASTOVÉ ODPADY DLE TYPŮ V NĚMECKU V ROCE 2011

 

Typ plastu Množství v kt Post-uživatelské odpady v kt Podíl v %
Polyetylen – PE 2 093 1 820 38,4
Polypropylen – PP 909 736 16,7
Polyvinylchlorid – PVC 610 470 11,2
Polyetylentereftalat – PET 524 486 9,6
Polystyren – PS 285 252 5,2
Pěnový polystyren – EPS 111 83 2,0
Polyuretan – PUR 237 172 4,4
Inženýrské plasty 182 128 3,3
Ostatní plasty 497 291 9,2
Celkem 5 448 4 438

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *