Stanovisko společnosti INTERSEROH Czech a.s.

Současný monopolista, společnost EKO-KOM a.s., zveřejnil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým ministerstvo nepravomocně zamítlo žádost společnosti INTERSEROH Czech a. s. působit jako autorizovaná obalová společnost.

Jakkoliv z věcného hlediska toto zveřejnění jen potvrzuje, o jak absurdní a účelové důvody při zamítnutí šlo, EKO-KOM tak učinil navzdory skutečnosti, že správní řízení stále běží rozkladem k ministrovi životního prostředí. Coby účastník řízení tedy zveřejněním nepravomocného rozhodnutí  učinil krok, který není v souladu se zákonem.  Neobstojí ani tvrzení EKO-KOMu, že rozhodnutí zveřejňuje „aby si veřejnost a média mohly udělat ucelený pohled…“, protože ucelený pohled by si mohl udělat pouze ten, kdo by se seznámil se stovkami stran materiálů souvisejících s projektem a kompletním průběhem správního řízení včetně jednání všech jeho účastníků.

 

Je to jen další důsledek faktu, že ministerstvo, podle našeho názoru v rozporu se zákonem, přizvalo současného monopolistu coby účastníka řízení. Dalo tak našemu potenciálnímu konkurentovi k dispozici nejen kompletní podnikatelský záměr společnosti INTERSEROH Czech ale zejména možnost hledat cesty k zachování současného exkluzivního byznysu. Zveřejnění rozhodnutí navíc vážně poškozuje obchodní zájmy společnosti INTERSEROH Czech, protože každý další subjekt, který bude nyní chtít vstoupit na český trh a působit zde jako autorizovaná obalová společnost, tímto zveřejněním dostává zdarma konkrétní návod, jak postupovat, na co se soustředit a čeho se vyvarovat.

 

Společnost INTERSEROH Czech doufá, že rozklad proběhne v souladu se zákonem a komise správně vyhodnotí všechny skutečnosti a v České republice zvítězí zákon nad zájmy monopolu. V této souvislosti jen opakujeme, že na prosazení zákona budeme trvat a využijeme k tomu všechny  prostředky, které máme k dispozici, protože jsme přesvědčeni, že jsme splnili všechny zákonné požadavky pro získání autorizace.*

 

Ing.  Ivan Václavek

Generální ředitel

INTERSEROH Czech a.s.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *