Kategorie:
Nezařazené

Stanovisko SOVAK ČR k revizi směrnice o pitné vodě

V únoru letošního roku byl široké veřejnosti představen návrh revize směrnice o pitné vodě. Evropská komise (EK) tak reaguje na iniciativu evropských občanů, kteří požadují zajistit přístup k hygienicky nezávadné pitné vodě zlepšením její kvality a přístupem k ní tam, kde je to nejvíce potřeba.

Tento návrh by měl rovněž usnadnit přechod na oběhové hospodářství, jednotlivým členským státům EU pomoci v efektivnějším hospodaření s vodními zdroji a v zajištění vyšší transparentnosti hospodaření, což by ovlivnilo i postavení spotřebitelů a směrovalo by je k udržitelnějším variantám. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., (SOVAK ČR) podobné kroky vítá. Ve svém stanovisku SOVAK ČR předkládá návrh na upřesnění terminologie a na úpravu národních systémů jednotlivých členských států v oblasti ukazatelů a veřejně dostupných databází, a vyjadřuje tak svou podporu návrhu EK. Na druhé straně je třeba se vyhnout ukvapeným rozhodnutím tak, aby vodní hospodářství EU bylo schopné se s těmito novými požadavky vyrovnat.*

Podrobný komentář k návrhu směrnice je dostupný na www.sovak.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *