Slovníček termínů

Slovníček termínů radioactive radioaktivní - waste conditioning úprava radioaktivního odpadu - waste dump úložiště jaderného odpadu, úložiště radioaktivního odpadu RDF (= refuse derived fuel, syn. waste derived fuel) palivo z komunálního odpadu reclamation rekultivace - of a landfill rekultivace...

Slovníček termínů

radioactive radioaktivní

– waste conditioning úprava radioaktivního odpadu

– waste dump úložiště jaderného odpadu, úložiště radioaktivního odpadu

RDF (= refuse derived fuel, syn. waste derived fuel) palivo z komunálního odpadu

reclamation rekultivace

– of a landfill rekultivace skládky

recovery 1. zpětné získávání; 2. regenerace, obnova

– of plastic waste regenerace plastových odpadů

– of raw material regenerace surovin(y)

– of valuable substances regenerace cenných látek

recyclable recyklovatelný

– materials, syn. recyclables recyklovatelné materiály – packaging material recyklovatelný obalový materiál

recycled materials recyklované materiály

recycled plastic(s) recyklovaný(-é) plasty

recycling 1. recyklace; 2. recirkulace; 3. recyklizace chem.

– concept koncepce recyklace

– costs náklady na recyklaci, náklady recyklace

– energy využívání odpadní energie (zvláště tepla z procesů)

– industry recyklační průmysl, průmysl druhotných surovin

– method způsob recyklace, recyklační metoda, recyklační postup

– plant, syn. – facility recyklační zařízení, recyklační závod – quota recyklační kvóta, ukazatel znovuvyužití odpadu

– system recyklační systém, systém recyklace

refillable packaging vícenásobně použitelné obaly,

refuse odpad (domovní, z domácností)

– bin popelnice, nádoba na odpadky

– collection odvoz odpadů, svoz odpadu

– collection system systém sběru odpadu(ů)

– compactor kompaktor na odpad, skládkový kompaktor

– container kontejner na odpad, nádoba na odpadky

– derived fuel (= RDF) palivo z odpadu, palivo vyrobené z odpadu

– disposal, syn. waste disposal 1. zneškodňování odpadu; 2. odvoz odpadu; 3. skládkování

– dump, syn. – heap 1. skládka odpadu; 2. jalovinová halda, odval

– incinerator, syn. waste incinerator spalovna odpadů

– tip skládka, smetiště

remedial 1. hojivý, léčivý; 2. pomocný, nápravný

– costs, syn. clean-up costs náklady na sanaci, náklady sanace

remediation sanace

– measure nápravné opatření, sanační opatření

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *