Server http://www.env.cz

Na internetu jsou k nalezení mnohé užitečné zdroje informací z oboru životního prostředí a především odpadů. A kde začít jinde, než u serveru Ministerstva životního prostředí (MŽP) http: //www.env.cz. Server koncem loňského roku změnil vzhled a částečně i obsah svých internetových stránek. Nutno...

Na internetu jsou k nalezení mnohé užitečné zdroje informací z oboru životního prostředí a především odpadů. A kde začít jinde, než u serveru Ministerstva životního prostředí (MŽP) http: //www.env.cz. Server koncem loňského roku změnil vzhled a částečně i obsah svých internetových stránek. Nutno dodat, že současná podoba serveru je oproti předchozí uživatelsky mnohem přívětivější a hlavně přehlednější.

Orientaci významně usnadňuje Mapa serveru a Hledání, obojí přístupné z úvodní stránky, kde jsou dále umístěny přímé odkazy na Tiskové zprávy, Předpisy ES, Státní politiku životního prostředí a Výběrová řízení (momentálně neaktuální). Z přehledného menu v záhlaví domovské stránky může návštěvník využít následujících odkazů:

[*] Ministerstvo: zde naleznete něco z historie, organizační strukturu ministerstva, telefonní a emailový seznam, případně popis, jak se do sídlo ministerstva dostanete.

[*] Informační služby: obsahují například seznam periodik a publikací odebíraných odbornou knihovnou, přehled databází vytvořených ve střediscích veřejných informačních služeb, výběr z ediční činnosti resortu MŽP a několik www odkazů.

[*] Ediční činnost: zde jsou dostupná periodika Zpravodaj MŽP, Věstník MŽP a Zpravodaj EIA (bohužel s cca 2 měsíčním zpožděním), dále rubrika věnovaná Ekofilmu, informace o připravovaných službách a publikacích vydávaných MŽP.

[*] Politika životního prostředí (ŽP): zde kromě státní politiky ŽP naleznete informace např. o státním programu na podporu úspor energií, státním programu ochrany přírody a krajiny, nebo o surovinové politice Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

[*] Legislativa: obsahuje právní předpisy členěné dle složek ŽP. Uživatele může poněkud zmást, že jsou uváděny i neplatné předpisy, naopak některé novější uvedeny nejsou. Sekce Zákony připravované v oblasti ŽP je rovněž neúplná, zcela chybí informace o připravovaných předpisech v oblasti odpadů.

[*] Ochrana ŽP: stránka je dělena dle složek, pod Odpady naleznete platnou legislativu ČR a EU, seznam norem, katalog a další seznamy odpadů, dále odkaz na Informační systém o odpadech ISO.

[*] Zahraniční vazby: kromě předpisů EU a mezinárodních úmluv je tato sekce ve výstavbě.

[*] Odkazy: zde najdete několik málo www odkazů na orgány státní správy.

RADEK JANOUŠEK,

Národní projekt využívání odpadů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *