SERVER http: //www.sfzp.cz

Po představení ministerského serveru v minulém čísle navštívíme tentokrát další z orgánů státní správy, konkrétně server Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Na hlavní stránce tohoto graficky poměrně zdařilého a přehledného serveru (kvalitní grafika je však na úkor delšího načítání stránek)...

Po představení ministerského serveru v minulém čísle navštívíme tentokrát další z orgánů státní správy, konkrétně server Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Na hlavní stránce tohoto graficky poměrně zdařilého a přehledného serveru (kvalitní grafika je však na úkor delšího načítání stránek) najdete následující odkazy:

[*] Představení SFŽP: stručná charakteristika fondu.

[*] Směrnice SFŽP a přílohy: Zde jsou k dispozici směrnice, přílohy a dodatky k přílohám týkajícím se poskytování financí ze SFŽP, vždy ve formátu Word 6 a 7, Ami Pro a Rich text, takže si vybere každý.

[*] Vedení SFŽP: Snad až příliš stručné.

[*] Útvary SFŽP: Přehledná mapka organizačního uspořádání SFŽP, po kliknutí na jednotlivé sekce se zobrazí seznam kontaktů na zaměstnance těchto sekcí včetně e-mailových adres.

[*] Kladná rozhodnutí: databáze kladných rozhodnutí fondu, tříditelná dle roků nebo regionů a podle složek životního prostředí. Po kliknutí na složku Nakládání s odpady nalezneme tabulku s výší podpor pro roky 1992-1999 a jejich celkový součet. Po kliknutí na konkrétní rok se zobrazí seznam projektů v členění: číslo, název, opatření, region, okres, rozhodnutí rady. V další úrovni je možno zobrazit i podrobnosti k jed-notlivým projektům: název opatření, údaje o navrhovateli, místo realizace, celková výše podpory, procento z celkových nákladů na opatření.

Za rok 1999 je uváděno 22 opatření, v naprosté většině byly žadateli obce a města, s výjimkou jedné soukromé společnosti. Převážně byla podporována opatření na likvidace a rekultivace starých skládek, dále pak sběrné dvory odpadů, ale i plocha pro kom-postování, drtič odpadů či rekonstrukce spalovny. Celková výše podpory za rok 1999 v oblasti odpadů není uvedena.

[*] Záporná rozhodnutí: Zcela stejné členění jako kladná.

[*] Aktuální sdělení: Zde mají být uváděna aktuální sdělení Kanceláře fondu, současně uváděná „aktualita“ je však pět měsíců stará.

[*] Výroční zpráva: Přehledně zpracovaná výroční zpráva SFŽP včetně grafů a tabulek, pouze bez fotografických příloh.

Celkově působí server SFŽP dobrým dojmem, neškodilo by možná více informací o aktuálním dění, případně i podrobností k jednotlivým projektům.

RADEK JANOUŠEK,

Národní projekt využívání odpadů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *