Seminář k pyrolýze a zplyňování

Spolek pro technickou výchovu všech generací a propagaci výsledků vědy a výzkumu ENERGIS 24 pořádá 21. dubna v Brně pro všechny zájemce odborný seminář zaměřený na nové technologie pro energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplyňováním.

Seminář tematicky navazuje na všechny předchozí ročníky, zaměřené na nové technologie pro materiálově energetické využití biomasy a odpadů na lokální a komunální úrovni a další vývojové směry vedoucí k ochraně ovzduší a získávání energie udržitelnou formou. Letošní ročník semináře pokračuje v monitorování našich i zahraničních aplikací nejen z pohledu výrobců a dodavatelů, ale i z pozice uživatelů technologií. Současně představíme i další energetické technologie a vývojové projekty včetně možností jejich financování.

Hlavní témata:

* Pyrolýza a energetické využití odpadů

* Zplyňování biomasy a představení partnerů

* Doprovodné a vývojové technologie

Místo konání: Brno; FEKT VUT, Technická 8, Brno*

Pořádá: ENERGIS 24, http://www.energis24.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *