Seminář k malým zdrojům elektrické energie

Malé zdroje elektrické energie pracující na principu depolymerace, pyrolýzy a zplyňování budou obsahem semináře, který proběhne 21. 4. 2016 na FEKT VUT, Technická 8, Brno. Pořadatelem je organizace Energie 24.

Seminář tematicky navazuje na všechny předchozí ročníky, zaměřené na nové technologie pro materiálově energetické využití biomasy a odpadů na lokální a komunální úrovni a další vývojové směry vedoucí k ochraně ovzduší a získávání energie udržitelnou formou.

Hlavní témata budou:

* Pyrolýza a energetické využití odpadů. Například přednášky:  pomalý termický rozklad odpadů pro kogeneraci,  zkušenosti z instalace demonstrační jednotky vakuové pyrolýzy nebo termochemická konverze biomasy a odpadů.

* Zplyňování biomasy. Například přednášky: česko-slovenská kontejnerová zplyňovací jednotka pro energetické využití dřevní štěpky nebo první stacionární aplikace mikrokogenerační jednotky na dřevní plyn ve vícezdrojové ostrovní aplikaci.

* Doprovodné a vývojové technologie. Například přednášky: individuální výroby vodíku a jeho použití jako aditiva paliva, biomilíř jako zdroj tepelné energie pro rodinné domy.*

Více na www.energis24.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *