SATELITNÍ TECHNOLOGIE

V řízení skládkování se v současné době začínají uplatňovat satelitní technologie. Používá se tzv. systém GPS (Globální polohový systém). Lze ho využít při řízení skládkování, průzkumu a dohledu na skládky, rozšiřování a umisťování skládek. Tento systém lze také použít při lokalizaci speciálního...

V řízení skládkování se v současné době začínají uplatňovat satelitní technologie. Používá se tzv. systém GPS (Globální polohový systém). Lze ho využít při řízení skládkování, průzkumu a dohledu na skládky, rozšiřování a umisťování skládek. Tento systém lze také použít při lokalizaci speciálního odpadu, měření povrchového převýšení nebo k výpočtu objemu odpadu na skládce.

GPS se skládá z 24 satelitů (21 navigačních satelitů a 3 náhradní), které obíhají Zemi každých 12 hodin. Byl vyvinut původně pro armádu. Systém byl již vyzkoušen na dvou skládkách. Velmi dobré byly údaje vztahující se k zeměpisné poloze, ale ve výškových údajích se vyskytovaly chyby. Se širším uplatněním systému je však naděje, že tyto nedostatky se budou postupně korigovat a jeho celkové využití bude pro řízení skládkování přínosem.

– stř –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *