Kategorie:
Nezařazené

Sanace míst kontaminovaných rtutí

Ústecká Spolchemie má hotový projekt na dokončení sanace míst kontaminovaných rtutí. Podloží a stavební materiály budou uloženy do tzv. ekokontejmentu, což je jakýsi podzemní sarkofág. Termín dokončení prací Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) stanovila na prosinec 2021. Rtuť využívala chemička při provozu původní amalgámové elektrolýzy.

Novou membránovou elektrolýzu spustila Spolchemie před dvěma lety, slouží k výrobě hydroxidu draselného, hydroxidu sodného, chloru a vodíku. Spuštění membránové elektrolýzy a zastavení používání rtuti ve výrobě přispělo k pětinásobnému meziročnímu poklesu emisí do ovzduší v případě těžkých kovů a anorganických sloučenin chloru. Celkově byly loni emise do ovzduší meziročně vyšší. „Navýšení bylo paradoxně zaznamenáno u oxidů dusíku vykazovaných na vodíkové kotelně, kde je spalován vodík (ekologicky čisté palivo) z membránové elektrolýzy,“ uvádí zpráva.

Vodík vzniká jako vedlejší produkt při výrobě hydroxidů. „Je používán primárně jako surovina v navazujících výrobách. Jeho nezanedbatelné přebytky jsou v současnosti zhodnoceny jako zdroj energie, resp. palivo při výrobě páry,“ uvedl Charvát. Ústí nad Labem se Spolchemií uzavřelo memorandum, v němž chemička deklaruje připravenost poskytnout vodík pro potřeby města na provozování vozidel ústecké MHD. Pokud se podaří získat dotace na výstavbu plnicí stanice a nákup autobusů, mohly by první vozy s vodíkovým pohonem jezdit po městě v roce 2021.*

Obr. Zastavení používání rtuti ve výrobě přispělo k pětinásobnému meziročnímu poklesu jejích emisí do ovzduší

Foto: Arnika

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *