První most z odpadních plastů v Evropě

Nedaleko Freiburgu v německém spolkovém státě Hessensko byl v roce 2008 vybudován nový most, určený pro všechny moderní dopravní prostředky. Jeho zvláštností je, že je vybudován z odpadních plastů.

Most o hmotnosti 80 tun je 27 metrů dlouhý a pět metrů široký. Jeho konstrukce je beznýtová a bez použití šroubů. Základem řešení je směs polyesterové pryskyřice a styrenu, vyztužená skleněnými vlákny. Tento kompozit byl použit pro vozovku, která byla přilepena na ocelové nosníky. Most byl zkonstruován na základě požadavku Hessenského úřadu pro silnice a silníční dopravu a respektuje evropskou normu Eurocode 2010 – tj. předpis Evropské komise pro veřejné stavby.


VÝHODY KONSTRUKCE

Zatímco dosud používané armované betonové mosty vyžadují dlouhé konstrukční časy, a tedy i přerušení dopravy na relativně dlouhou dobu, byl plastový most připraven jako prefabrikát a poté transportován na místo určení jako celek. Úplná instalace netrvala ani celý den.

Kromě příznivějších nákladů mají plasty i další výhody. U konvenčních mostů je nutné provádět opravu po 15 – 20 letech od instalace. U plastového mostu se předpokládá životnost min. 50 let bez nutnosti oprav. Kompozitní materiály totiž nepodléhají korozi. Moderní stavební materiály by měly být pevné a trvanlivé, čímž by měly umožňovat environmentálně příznivé řešení a dostatečnou volnost v požadovaném designu. A právě plasty mohou pomoci při řešení této výzvy.

DALŠÍ MOST

V listopadu 2011 využili experti z Walesu příznivé vlastnosti plastů k realizaci dalšího celoplastového mostu s využitím odpadních plastů. S podporou waleské vlády byl instalován 27 metrů dlouhý silniční most přes řeku Tweed ve Skotsku. Na realizaci se podílela řada expertů z Velké Británie a byla využita patentovaná technologie z nejstarší americké univerzity – Rutgers University. Licenci využity firmy Vertech Limited a Axion International, přičemž k výrobě elementů pro most použily 50 tun odpadních lahví z vysoce hustotního polyetylenu a polypropylenu a vybraných polypropylenových částí ze starých aut. Tyto odpadní plasty se dosud ve Velké Británii skládkovaly nebo exportovaly do Číny. Vlastní výroba plastových částí, jejich složení do tří modulů o délce přes devět metrů a následné položení na betonové pilíře trvaly celkem patnáct dní.

Celková délka mostu je 27,5 metru, nosnost 44 tun. Spotřeba energie na výrobu plastových částí je ve srovnání s klasickými materiály minimální. Most nepotřebuje nátěry a speciální údržbu. Po skončení životnosti (min. 50 let) lze most 100% recyklovat. Dalšími aplikačními možnostmi těchto segmentů z odpadních plastů jsou přemostění potoků a řek, zejména ve venkovských regionech.

TRENDY VE VYUŽITÍ

Realizovaná aplikace je ukázkou trendů ve využití odpadních plastů. Ty jsou podle odborníků příliš cenné na to, aby se skládkovaly. Od roku 1995 roste podíl využití odpadních plastů mechanickou recyklací v průměru 3,1 % ročně, energetické využití 2,2 % ročně. Podíl skládkování klesá, v devíti zemích EU platí zákaz skládkování plastů.

Dnešní systém třídění a následné separace na jednotlivé typy plastů se zdokonaluje natolik, že regranuláty mají vlastnosti blízké původně vyrobeným plastům. K třídění směsné drti růstných plastů lze instalovat senzory, které jsou schopné posoudit infračervené spektrum každého plastu rychlostí až milionu měření za vteřinu a následně vytřídit 4-6 typů plastů.

Recyklace plastů má vysoký tržní potenciál, a tak se nelze divit, že problematikou se zabývají i významní výrobci primárních plastů. Klíčovým segmentem pro mechanické recyklace jsou obalové aplikace plastů, kde se v Evropě spotřebovává 39 % všech plastů. Z hlediska typů má hlavní podíl polyetylen, polypropylen, polyetyltereftalát a polystyren.

Podle informací francouzské firmy Valorplast jsou v odpadech zastoupeny ze 41 % lahve, z 30,2 % folie a ostatní (tvrdé) aplikace činí 28,8 %. Celkově firma odhaduje potenciál mechanické recyklace těchto obalů na 75 %.

Módní trend v aplikaci bioplastů v obalovém průmyslu má v případě rozložitelných typů negativní vliv pro mechanické recyklace. Pro tyto typy bio-plastů je nutné zajistit separátní třídění v rámci kontejnerů pro bioodpady.

 

Ing. František Vörös
konzultant Sdružení EPS ČR

První plastový silniční most v Evropě.

Ukládání posledního modulu z odpadních plastů ve Welsu.

Kompletní most z odpadních plastů Wels.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *