Program odpovědného nakládání s odpady v Jihlavě

Občané Jihlavy, kteří třídí, budou mít nižší poplatek za svoz komunálního odpadu. Návrh systému motivačních plateb nedávno představila jihlavská radnice. Program bude spuštěn v červenci.

Úřad navrhuje, aby se lidem zapojeným do programu slevilo na poplatku 65 Kč. Například čtyřčlenná rodina tak ušetří 260 Kč. Sleva na poplatku bude poskytnuta v roce 2015. Smyslem programu je snížení množství ukládání neupraveného komunálního odpadu na skládku, předcházení vzniku odpadu, navýšení třídění odpadu a úleva pro ty, kdo s odpady nakládají odpovědně.

»Jihlava má zájem na tom, aby úlevy na poplatku mohl dosáhnout každý. Magistrát vytvořil tři cesty, kterými se lze do programu zapojit, protože město má několik typů zástaveb a všichni obyvatelé nemají stejné podmínky,« vysvětluje tiskový mluvčí města Radek Tulis. »Pokud by Jihlava měla např. jen rodinné domy, bylo by to snazší. K zapojení by stačilo například pouze třídit bioodpad nebo snížit frekvenci svozu. Toho však nelze dosáhnout na sídlištích s bytovými domy. Proto je tam možnost se zapojit návštěvami sběrných dvorů, které Jihlava provozuje už tři a jež jsou pro většinu obyvatel dobře dostupné.«

Právě existence sběrných dvorů umožňuje motivační program uskutečnit. Město podporuje, aby se v nich odevzdávaly nebezpečné složky odpadu, které často končí v popelnicích, nebo objemné odpady, které někteří občané raději odloží v kontejnerových stáních, a město pak platí náklady na odstranění černých skládek.

TŘI CESTY

Radnice navrhla tři způsoby, kterými lidé mohou ušetřit. Jednou z možností je dvakrát za půl roku přinést na kterýkoliv z jihlavských sběrných dvorů např. bioodpad, nebezpečné odpady, elektrozařízení nebo kovy. K tomu je nutné se zaregistrovat na magistrátu. Takzvaná »Jihlavská karta«, která se aktuálně využívá jako elektronická jízdenka v MHD, bude nově sloužit i pro evidenci návštěv sběrného dvora.

Další cestou pro získání slevy je to, že lidé požádají na odboru životního prostředí o snížení počtu či objemu svých nádob na komunální odpad nebo požádají o krácení četnosti jejich vývozu. »Tři čtvrtiny poplatku tvoří náklady na svoz směsného komunálního odpadu. Tyto náklady se v Jihlavě odvíjejí od počtu popelnic přistavovaných občany k vývozu, a to bez ohledu na skutečnost, jak moc jsou popelnice zaplněné. Občanům jsme se v uplynulých letech snažili vysvětlovat, že pokud si sníží frekvenci vývozu a nebudou-li přistavovat poloprázdné popelnice, může to v konečném důsledku znamenat snížení nákladů, a tím i snížení poplatku. Velký efekt to nepřineslo, a proto jsme se vydali adresnou cestou,« konstatuje Radek Tulis.

Do třetice je možné slevy dosáhnout tím, že se obyvatelé zapojí do systému třídě- ní biologicky rozložitelného odpadu. Tuto možnost mají zatím pouze obyvatelé některých městských částí.

»Do systému je třeba se také přihlásit. Proto ne každý, kdo si ke svému domu dá přistavit nádobu na bioodpad, je automaticky zapojen do Programu odpovědného nakládání s odpady. Dostane jednoduchý přihlašovací formulář, ale jestliže se neregistruje, do programu zapojen nebude,« popisuje situaci mluvčí města. Podmínky programu se budou měnit podle oblastí, které v odpadovém hospodářství bude město potřebovat podpořit.

EKONOMIKA ZMĚN

S rozšířením motivačního programu se zřejmě o něco sníží příjmy města z poplatků a nejspíš o něco stoupnou provozní náklady sběrných dvorů. »Úřad si samozřejmě zpracoval odhady, ale nevíme, kolik lidí se zapojí a jaký bude reálný efekt zavedení programu,« říká Radek Tulis. »Na prvním místě stojí snaha města o zapojení obyvatel do odpovědného nakládání s odpady. Reálné ekonomické efekty budeme sledovat a program podle toho upravovat.«

Proč tento typ motivačního programu?

»Snažili jsme se vyjít z podmínek, které Jihlava má, a řešit to, co řešit potřebujeme. Většina motivačních systémů je postavena na pytlovém sběru papíru a plastu. Ten je vhodný do malých obcí, kde jsou krátké docházkové vzdálenosti ke sběrnému místu a kde zpravidla pracuje někdo, kdo vše eviduje a rozpočítává. V padesátitisícovém městě by takový systém vyžadoval další nemalé investice do čipů, softwaru, který bude evidovat množství odpadu odevzdané konkrétním občanem a zároveň bude umět rozpočítat výši úlevy, další investicí by bylo zřízení sběrných míst, aby se pytle nepovalovaly po ulicích,« říká tiskový mluvčí města Radek Tulis.

Především jde o to, zapojit obyvatele do odpovědného nakládání s odpady. Reálné ekonomické efekty budeme sledovat a program podle toho případně upravovat.

Návrh systému motivačních plateb magistrát představil veřejnosti v kině Dukla.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *