Princip "znečišťovatel platí" z právního pohledu

Na evropské úrovni, resp. v rámci členských států OECD, je tento ekonomicko-právní princip jedním ze základů práva životního prostředí a je prakticky uplatňován k internalizaci nákladů na jeho ochranu. Publikace přináší popis vývoje principu a analýzu jeho aplikace v rámci mezinárodního práva,...

Na evropské úrovni, resp. v rámci členských států OECD, je tento ekonomicko-právní princip jedním ze základů práva životního prostředí a je prakticky uplatňován k internalizaci nákladů na jeho ochranu. Publikace přináší popis vývoje principu a analýzu jeho aplikace v rámci mezinárodního práva, práva EU a vnitrostátního práva ČR, je zmíněno jeho provedení v právní úpravě USA.

Monografie přibližuje jednotlivé nástroje k prosazení principu „znečišťovatel platí“: ekonomické (platby za znečišťování) nebo odpovědnostní (odpovědnost za škody na životním prostředí, resp. ekologická újma). Z hlediska ekonomických nástrojů se text zaměřuje zejména na poplatky za znečištění životního prostředí, ekologické daně a obchodovatelná povolení a kredity.

Princip „znečišťovatel platí“ z právního pohledu, autor: Ondřej Vícha, vydalo nakladatelství Linde Praha, červenec 2014, 240 stran, 280 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *