Prevence

ČESKO-NORSKÝ PROGRAM ČISTŠÍ PRODUKCE Před necelým rokem skončila druhá etapa regionálního projektu čistší produkce "Minimalizace průmyslového odpadu v Děčíně". Aktivita podniků a organizací zapojených do projektu šetří nejen životní prostředí, ale přináší také zajímavé ekonomické výsledky. Čistší...

ČESKO-NORSKÝ PROGRAM ČISTŠÍ PRODUKCE

Před necelým rokem skončila druhá etapa regionálního projektu čistší produkce „Minimalizace průmyslového odpadu v Děčíně“. Aktivita podniků a organizací zapojených do projektu šetří nejen životní prostředí,

ale přináší také zajímavé ekonomické výsledky.

Čistší produkce (CP) je metoda, která pomáhá snižovat vznik odpadů přímo ve výrobním procesu, čímž odpadá jejich následná likvidace. Tato strategie je v západních zemích značně rozšířena a je dobrou přípravou pro získání certifikace podle ISO 14 000.

U výrobních procesů zahrnuje čistší produkce efektivnější využívání surovin a energií, vyloučení toxických a nebezpečných materiálů a prevenci vzniku odpadů a emisí u zdroje. U produktů (výrobků a služeb) se strategie zaměřuje na snížení jejich dopadu na životní prostředí, a to v rámci celého životního cyklu, od vývoje až po jejich využití.

VZNIK CENTRA

V roce 1994 vzniklo v rámci norsko-českého programu České centrum čistší produkce, které se pak v roce 1995 stalo členem mezinárodní sítě národních center čistší produkce, koordinovaných Organizací spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO) a Programem spojených národů pro životní prostředí (UNEP).

České centrum čistší produkce kromě zavádění preventivní ochrany životního prostředí v průmyslové sféře postupně vyvíjí další aktivity. Školí pracovníky podniků, státní správy a samosprávy, poskytuje konzultační služby, podniky, pomáhá při zavádění systémů environmentálního managementu na bázi čistší produkce, vydává stanovisko k podpoře úvěrování investičně náročných opatření.

Ve dlouhodobých kurzech centrum vyškolilo více než 200 odborníků. Realizovalo více než 50 demonstračních projektů v průmyslových podnicích a v podnicích služeb. Ve spolupráci s městskými úřady uskutečnilo pět regionálních projektů, kterých se účastnily průmyslové podniky. Od roku 1997 probíhají projekty čistší produkce také v Chorvatsku a Uzbekistanu.

REGIONÁLNÍ PROJEKTY

V roce 1995 zavedlo České centrum čistší produkce formu regionálních projektů. Cílem je vyškolit pracovníky více podniků, resp. organizací v daném regionu k používání metodiky hledání možností čistší produkce v jejich podnicích či organizacích.

Prvním regionálním projektem u nás byl projekt „Minimalizace průmyslového odpadu v Děčíně“ realizovaný v letech 1995-1996, zejména díky pochopení děčínské radnice a za výrazné finanční podpory z prostředků UNIDO/UNEP.

Projekt se uskutečnil ve spolupráci děčínské radnice, Českého centra čistší produkce a STENUM Graz (Rakousko). Dokončilo jej pět podniků a jeho přínosy pro životní prostředí a pro ekonomiku podniků podnítily další města k následování. Také město Děčín pokračovalo v projektu druhou etapou.

Této etapy (1997-1998) se zúčastnilo sedm organizací: České dráhy, s. o., DKV Ústí nad Labem, Provozní jednotka Děčín, Kabelovna Děčín – Podmokly, a. s., Městský úřad Děčín, Nemocnice s poliklinikou Děčín, Pramet Děčín, a. s., Termo, a. s., Děčín a TOS Varnsdorf, a. s.

Při realizaci II. etapy regionálního projektu spolupracovalo opět vedení města s Českým centrem čistší produkce. Na financování se podílely zúčastněné organizace, město Děčín, Centrum čistší produkce a UNIDO/UNEP.

Realizací navržených opatření se podaří uspořit více než 600 tisíc kWh elektrické energie a 301 tun odpadu ročně. Vynaložené náklady by se měly vrátit na úsporách za 0,7 roku. Dosažené výsledky jsou tak motivujícím prvkem k uskutečnění dalších podobných projektů.

MIROSLAV KOVÁŘ,

odborný vedoucí regionálního projektu

Souhrnné výsledky regionálního projektu čistší produkce

II. etapa – 1997-1998

Přínosy podniků pro životní prostředí

Podnik Zaměst- Snížení energetických vstupů Snížení zátěží ŽP

nanci

spotřeba spotřeba spotřeba odpady z toho odpadní emise ze emise

vody elektrické zem. celkem N odp. vody spálení ostat.

energie plynů m3/rok

m3/rok kWh/rok m3/rok t/rok t/rok m3/rok zem. pl. m3/rok

ČD s. o. Depo 628 – 148 000 33 000 40 – – 33 000 9

KABELOVNA, a. s. 630 efekty demonstrač. projektu CP: snížení spotřeby mědi a materiálů o 147,5 t/r

MÚ Děčín 180 – 438 000 – – – – – –

NEMOCNICE 658 – – – 109,5 1,5 9160 – 3

PRAMET, a. s. 220 efekty demonstračního projektu čistší produkce nebyly vyhodnoceny

TERMO, a. s. 105 3070 4900 5400 0,6 0,1 3070 5.400

TOS Varnsdorf, a. s. 666 – 15 000 – 151 – – – –

Celkem 3070 606 500 38 400 301 1,6 12 230 38 400 12

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *