Polytalk 2012 pro zákaz skládkování plastů

Již od roku 2006 dosahuje v EU-27 sběr odpadních plastů po skončení jejich životnosti hodnoty kolem 25 mil. tun, podíl recyklací a energetického využití stoupá, avšak na skládkách stále končí přes 10 mil. tun plastů v hodnotě osm miliard eur.

Evropská asociace výrobců plastů (Plastics Europe) proto vyzývá členské státy EU, aby přijaly opatření k zákazu skládkování plastů do roku 2020. Zaznělo to na diskusním fóru o problémech a budoucnosti plastů s názvem PolyTalk 2012, které proběhlo na podzim 2012 v německém Wiesbadenu a zúčastnilo se na něm přes 200 zástupců průmyslu plastů z celé Evropy.

Tento zákaz již uplatňuje sedm členských států EU plus Norsko a Švýcarsko. I když stávající evropská legislativa zákaz skládkování plastů neukládá, vychází národní legislativy např. v Německu od roku 2007 ze zákazu skládkování odpadů organického původu, kam polymerní produkty patří. V jiných státech se zákaz týká využitelných produktů.

NENAHRADITELNÉ PLASTY

V roce 2011 se v Evropě spotřebovalo na 280 mil. tun plastů. Podle studie Denkstall je zhruba 17 % z nich aplikováno v natolik unikátních oblastech, že by je nebylo možno nahradit. Pokud by se nahradilo zbývající množství tradičními materiály, pak by bylo nutno spotřebovat 3,7krát více energií, než je spotřeba pro výrobu těchto plastů.

Plasty pomáhají řešit velké hrozby na zeměkouli – problém nedostatku potravin a vody. Ztráty vody v nevhodných potrubích dosahují až 40 %, použitím rozvodných plastových s životností až 100 let je možné je výrazně snížit.

Vhodným balením potravin do plastových obalů jde omezit odpad potravin na cestě od producenta k zákazníkovi. Tyto ztráty například v Indii dosahují až 40 %.

Požadované úspory paliv na exhalacích CO2 z provozu dopravních prostředků lze dosáhnout snižováním hmotnosti efektivními aplikacemi plastů. Např. na modelu BMW 3 je uplatněno 160 kg plastů (11,6 % z celkové hmotnosti). Využívá se přitom šestnáct typů plastů.

ÚSPORY BY PŘINESLY MILIARDY

Podle rámcové směrnice o odpadech, vydanou před několika lety, jsou členské státy povinny do roku 2020 recyklovat 50 % odpadů z domácností. Stále je mnoho států, které vyvážejí komunální odpad na skládky – je neobhajitelné, aby se ztrácely cenné zdroje (ekvivalent 12 mil. tun ropy) a nevytvářely se nové pracovní příležitosti. Podle evropského komisaře pro ekologii Janeze Potočnika by úplná realizace předpisů EU o odpadech přinesla roční úspory 2-7 miliardy eur, zvýšila obrat o 42 miliard eur a do roku 2020 vytvořila přes 400 tis. nových pracovních míst. Pro zajímavost uvádím, že ČR se v hodnocení odpadního hospodaření umístila na 16. pozici z 27 hodnocených členských států. Z 18 posuzovaných kritérií jsme nesplnili sedm a šest plníme částečně. Nejlépe bylo hodnocené sousední Rakousko.

Plastics Europe uspořádalo speciál-ně k problematice nulového skládkování plastů konferenci Identiplast 2012 ve dnech 6.-7. 11. 2012 ve Varšavě. Více informací na www.plasticseurope.org.

Ing. František Vörös

konzultant Sdružení EPS ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *