PODPORA PHARE

Delegace Evropské komise již dokončila smlouvu na projekt "Rekultivace skládky - Hrádek nad Nisou", který zajistí financování sanace a zabezpečení staré skládky odpadů na pravém břehu řeky Nisy, těsně u státních hranic mezi Českou republikou, Německem a Polskem v místě bývalého povrchového dolu....

Delegace Evropské komise již dokončila smlouvu na projekt „Rekultivace skládky – Hrádek nad Nisou“, který zajistí financování sanace a zabezpečení staré skládky odpadů na pravém břehu řeky Nisy, těsně u státních hranic mezi Českou republikou, Německem a Polskem v místě bývalého povrchového dolu.

Skládka ohrožuje životní prostředí a kvalitu vody v řece Nise, která zde opouští území ČR a teče dál podél polsko-německé hranice. Z tohoto důvodu budou mít užitek z uvedené investice občané ČR, Polska a Německa. Celkové náklady projektu jsou 5,8 miliónů Kč, přičemž podíl Phare činí 4,2 miliónů Kč.

Projekt bude spolufinancován městem Hrádek nad Nisou. Je zaměřen především na odstranění a zabezpečení staré ekologické zátěže. Má přímou vazbu na již probíhající projekt „Čistá Nisa“.

Rekultivace skládky vychází z dlouhodobého monitoringu skládky pomocí vzorků vody odebíraných z vrtů po obvodu skládky a dále z plynometrického průzkumu vlastního tělesa skládky. Plocha skládky bude překryta nepropustnou vrstvou zeminy, dále pak ohumusována a zalesněna.

– sv –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *