Autor
Kategorie:
Téma měsíce

PET lahve se ze systému neztratí

Technické služby v Přerově se rozhodly posílit motivaci občanů ke třídění. Od května budou PET lahve vykupovat.

Za kilogram čistých a stlačených PET lahví lidé dostanou korunu. Do běžné barevné tašky na recyklovaný odpad, jaké rozdávají města a obce, se jich přitom vejde necelý kilogram. »Požadujeme PET lahve stlačené, ale lidé mají možnost při odevzdání ve sběrném dvoře si PET lahve slisovat,« vysvětluje ředitel Technických služeb Ing. Radek Koněvalík. »Od novinky si slibujeme zvýšení separovaného sběru PET, snížení jeho podílu v komunálním odpadu i větší čistotu v ulicích.«

Ačkoliv má v České republice výkup odpadu velkou tradici, s výkupem PET lahví nejsou prakticky žádné zkušenosti. Ani v Přerově nemají dispozici srovnávací údaje odjinud. Třídicí linka Technických služeb v loňském roce zpracovala na 318 tun PET lahví, což je základní údaj, se kterým se bude případné zvýšení množství sebraných PET lahví porovnávat.

V Přerově mají s motivačními programy zkušenosti. Nedávno skončil jeden z nich, v němž se školní děti zapojily do sběru starého papíru. Školní kolektivy mohly vyhrát příspěvek na školní výlet nebo učební pomůcky a děti z mateřských škol hračky či sladkosti. Za necelé dva měsíce nasbírali školáci bezmála 80 tun starého papíru.

Nebude však možnost prodat PET lahve impulsem k tomu, aby lidé začali vybírat žluté kontejnery? Nehrozí, že se tak bude snižovat množství vytříděných odpadů v obci s dopadem například na odměny EKO-KOMu? »Z toho obavy nemáme,« říká Radek Koněvalík. »Odpad se ze systému neztratí. Ze sběrného dvora půjde na dotřiďovací linku a dál do zpracování.«

Výkup PET lahví je zajímavou novinkou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *