Filtr

Vysoký stupeň zhodnocení

POLYSTYRENOVÉ PLASTY Polystyrenové plasty se používají pro rozsáhlou řadu aplikací v obalové technice, elektrotechnice, automobilovém průmyslu, jako tepelné izolace apod. V roce 1991 se v západní Evropě spotřebovalo 1,76 mil. tun polystyrenových plastů. Odpady polystyrenu vzniklé při jeho výrobě...

Kategorie: Téma měsíce

V souladu se světem

SPALOVNA TERMIZO V PROVOZU Před koncem loňského roku převzalo Termizo - akciová společnost šestnácti měst a obcí okresů Liberec a Jablonec, od zhotovitele, jímž je konsorcium firem Von Roll (Švýcarsko) a Škoda TS Plzeň, nově vybudovanou spalovnu komunálního odpadu. Jde zatím o provizorní převzetí,...

Kategorie: Nakládání s odpady

Připraveny na standardy unie

Svitavy získaly za výsledky práce v oblasti životního prostředí cenu Evropské komise "Město v souladu s požadavky EU". Cílem soutěže bylo obrátit pozornost přidružených zemí k environmentálním standardům. Přidružené země je budou muset splnit před vstupem do Evropské unie a podpořit samosprávy v...

Kategorie: Nakládání s odpady

Na Kysuciach nečakajú na zázrak

Odpad je jedným z rozhodujúcích faktorov tvorby a ochrany životného prostredia. A ak človek prostredie, v ktorom žije, tvorí, potom toto prostredie prispieva k jeho výchove. Zrejme aj tieto argumenty napomohli k tomu, že samosprávne orgány v meste Turzovka a obciach Staškov, Olešná, Podvysoká,...

Kategorie: Nakládání s odpady

Tradiční setkání

Mezinárodní kongres a výstava Odpady - Luhačovice 2000 se bude konat opět v Luhačovicích ve dnech 3.-5. října 2000. Nosným tématem kongresu bude výklad nových legislativních norem v oblasti odpadového hospodářství, podaný převážně zástupci odboru odpadů a legislativního odboru Ministerstva...

Kategorie: Nakládání s odpady

Co se děje na skládce

Informace z internetu Hlavní částí odpadového serveru Národního projektu využívání odpadů www.skladka.cz je odpadová burza neboli možnost bezplatné nabídky a poptávky odpadů. Nabídka odpadů je uvedena samostatně pod odkazem Nabízené odpady. V horní části stránky je umístěn filtr pro zobrazování,...

Kategorie: Nakládání s odpady

SERVER http: //www.sfzp.cz

Po představení ministerského serveru v minulém čísle navštívíme tentokrát další z orgánů státní správy, konkrétně server Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Na hlavní stránce tohoto graficky poměrně zdařilého a přehledného serveru (kvalitní grafika je však na úkor delšího načítání stránek)...

Kategorie: Nakládání s odpady

SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

backfill - 1. zásyp, zához, zahrnutí, zasypání; 2. zasypat background concentration - koncentrace pozadí documentation - podklady (projektová dokumentace) balance - 1. rovnováha; 2. bilance (hmotnostní, energetická apod.; 3. účetní bilance, rozvaha; - of nature - přírodní rovnováha balanced...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Ke vzniku České asociace odpadového hospodářství vedly především kladné zkušenosti s fungováním soukromého sektoru v oblasti odpadového hospodářství v mnoha evropských zemích, a absence profesního sdružení v oblasti nakládání s odpady, které by zastupovalo především soukromou sféru u nás. Asociace...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

ZÁKONY O ZAMĚSTNANOSTI A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ Jouza, L.: Zákony o zaměstnanosti a předpisy souvisící. Komentář. LINDE Praha, a. s., Praha 1999, 328 s. Zákon o zaměstnanosti patří vedle zákoníku práce k nejdůležitějším předpisům, které upravují pravomoci a povinnosti zaměstnavatelů i práva a nároky...

Kategorie: Nakládání s odpady