Filtr

AUTOVRAKY V JAPONSKU

Na silnicích Japonska jezdí 60 miliónů automobilů. Po jejich použití musí být ročně zešrotováno a odstraněno asi 5 miliónů autovraků. Množství stoupají, ale "není ještě žádný design pro recyklaci" přiznává člen vedení firmy Honda Takeshi Inoue, příslušný pro recyklaci. Totéž platí pro dovozní...

Kategorie: Téma měsíce

TRH SBĚROVÉHO PAPÍRU

RECYKLACE VYUŽITA MAXIMÁLNĚ Sběrový papír je jednou z nejvýznamnějších komodit vhodných pro recyklaci. Odborníci přitom odhadují, že se spotřeba papíru a lepenky u nás v příštích několika letech alespoň zdvojnásobí. Za první tři čtvrtletí loňského roku byla spotřeba papíru a lepenky v ČR celkem 611...

Kategorie: Téma měsíce

PŘÍKLAD Z PRAXE

PLYNY V ABIOTICKÝCH SKLÁDKÁCH Skládkový plyn přispívá k výskytu tzv. skleníkových plynů. Může rovněž ohrožovat bezpečnost v okolí skládky i zhoršovat podmínky biologické rekultivace skládky po jejím uzavření. Zdrojem plynů ve skládkách odpadů jsou převážně organické odpady. Ze skládek obsahujících...

Kategorie: Téma měsíce

GRANTY ECOLINKS

EcoLinks je společná iniciativa US AID a US DOC, která má napomáhat řešení environmentálních problémů v zemích střední a východní Evropy a nových nezávislých států (CEE/NIS). Usiluje o širší zapojení obcí a podnikatelské sféry v regionu CEE/NIS a USA. Program představují tři vzájemně propojené...

Kategorie: Téma měsíce

PODPORA PHARE

Delegace Evropské komise již dokončila smlouvu na projekt "Rekultivace skládky - Hrádek nad Nisou", který zajistí financování sanace a zabezpečení staré skládky odpadů na pravém břehu řeky Nisy, těsně u státních hranic mezi Českou republikou, Německem a Polskem v místě bývalého povrchového dolu....

Kategorie: Téma měsíce

NEJLEPŠÍ DAR

RECYKLAČNÍ LINKA NA KARTÓNY Několik dnů před Vánocemi roku 1999 byla v Nové Pace slavnostně otevřena první česká linka, která bude recyklovat nápojové kartóny z domovního odpadu. Na její realizaci se podílely město Nová Paka a společnost EKO-KOM. Nápojové kartóny, mezi jejichž výrobci jsou...

Kategorie: Nakládání s odpady

NOVELA VYVOLÁVÁ DISKUZE

ANKETA ODBORNÍKŮ Poslanecká novela zákona o odpadech sice v prosinci 1999 prošla Poslaneckou sněmovnou, Senát ji však vrátil k projednání. Navržené změny - paušální platba za svoz odpadů a znovuzavedení programů odpadového hospodářství - vyvolaly mezi odborníky řadu názorů. Některé z nich přinášíme...

Kategorie: Nakládání s odpady

Co se děje na skládce

informace z internetu Jedním z prvních projektů na počítačové síti Internet, které se zabývají tematikou životního prostředí, je odpadový server Národního projektu využívání odpadů www.skladka.cz. Projekt začal fungovat v roce 1998. Jedním z hlavních úkolů projektu je umožnit původcům odpadů...

Kategorie: Nakládání s odpady

Server http://www.env.cz

Na internetu jsou k nalezení mnohé užitečné zdroje informací z oboru životního prostředí a především odpadů. A kde začít jinde, než u serveru Ministerstva životního prostředí (MŽP) http: //www.env.cz. Server koncem loňského roku změnil vzhled a částečně i obsah svých internetových stránek. Nutno...

Kategorie: Nakládání s odpady

Spektrum

I letos se budeme stále přibližovat světu a Evropské unii. Po celý rok proto budeme na tomto místě otiskovat malý slovníček odborných termínů z oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí. Věříme, že bude pro vás užitečným pomocníkem. abandoned landfill, syn. - dump - stará...

Kategorie: Nakládání s odpady