Filtr

RADIOAKTIVNÍ ZDROJE

Kanadská společnost Exploranium Ltd. představila nový detektor radioaktivity pro mobilní jeřáby, který zajišťuje efektivní ochranu před radioaktivními materiály kdekoli v procesu nakládání s kovovým šrotem. Ztracené zdroje radioaktivity jsou stálým nebezpečím při nakládání s kovovým šrotem a výrobě...

Kategorie: Téma měsíce

JADERNÁ ÚLOŽIŠTĚ

Všechna provozovaná úložiště radioaktivních odpadů v České republice byla k 1. lednu 2000 převedena do vlastnictví státu. Odpovědnost za jejich bezpečný provoz převzala státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Dosud byla úložiště v jaderné elektrárně Dukovany, v lokalitě...

Kategorie: Téma měsíce

ČISTÉ TECHNOLOGIE I V CHEMII

MEMBRÁNOVÁ ABSORPCE AMONIAKU V odštěpném závodě Synthesia akciové společnosti Aliachem je od poloviny září roku 1999 v trvalém provozu jednotka membránové absorpce amoniaku emitovaného z výrobního procesu polotovaru pro produkci - kyseliny. Projekt, kterého se zúčastnily nizozemské a české firmy a...

Kategorie: Téma měsíce

PRO OBČANY I ŽIVNOSTNÍKY

O čistotě a úklidu našich měst a obcí se často mluví. Ovšem převratné recepty na zajištění čistého a upraveného prostředí neexistují. Základem je kvalitní údržba a pravidelné čištění komunikací, chodníků a veřejného prostranství. Spolehlivým smluvním partnerem radnic jsou v tomto ohledu většinou...

Kategorie: Téma měsíce

DVĚ NOVINKY

Technické služby Děčín, a. s., nabídly v loňském roce městu Děčín dvě novinky, které znamenají kvalitativní skok ve vzájemné spolupráci. První novinkou je projekt EPC, který je součástí státního programu na podporu úspor energie České energetické agentury. Jde o metodu, která umožňuje spotřebiteli,...

Kategorie: Téma měsíce

KOMPLETNÍ SORTIMENT

V tomto roce oslaví firma Mevatec, s. r. o., již páté výročí od svého založení. Přestože se pět let v historii firmy zdá jako velice krátké období, prošla společnost značně dynamickým vývojem. Firma byla založena na počátku roku 1995 akciovou společností Meva. Cílem založení bylo soustředit do...

Kategorie: Téma měsíce

MARKETING VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Na knižním trhu se objevila kvalitní a potřebná kniha "Marketing měst a obcí". Autorky (Lidmila Janečková, Miroslava Vaštíková) již v jejím úvodu polemizují s názorem, zda nejsou povaha a úkoly místní správy v rozporu s marketingovou koncepcí a docházejí k správnému závěru, že ačkoliv tuto sféru...

Kategorie: Téma měsíce

ŘEŠENÍ NEJEN PRO MALÉ OBCE

Za slůvkem odpad se skrývá kdeco. Určitá věc dokonce pro někoho může být odpadem a pro jiného pokladem. Na to je tolik rozdílných pohledů, kolik je lidí. Stejná rozmanitost panuje, pokud jde o velikost či skupenství odpadu. Máloco se nám podaří uklidit tak jednoduše, jako třeba text z paměti...

Kategorie: Téma měsíce

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Leasing není jen pro podnikatelskou sféru, tvrdí generální ředitel leasingové společnosti K&H, a. s., Ing. Miloslav Hlava, kterého jsme požádali o rozhovor. [*] Co si lze pod pojmem leasing představit? Z pohledu uživatele, leasingového nájemce, se leasingem rozumí pořízení požadované investice...

Kategorie: Téma měsíce

KOMUNÁLNÍ LEASING

Společnost VB Leasing CZ, člen finanční skupiny Volksbank, patří mezi přední domácí leasingové společnosti. Objem leasingových operací za rok 1999 přesáhl částku 2,59 miliardy korun, což ve srovnání s rokem předchozím představuje nárůst o 47 %. Společnost se zaměřuje především na oblast těžké...

Kategorie: Téma měsíce