Filtr

OSTRAVSKÉ LAGUNY – (I)

EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ Problematika bývalého podniku Ostramo a jeho skládek odpadů - lagun je pouze dílčí problematikou širokého komplexu otázek ochrany vodního zdroje Ostrava - Nová Ves. Ve srovnání lokalit s obdobným znečištěním (Chemopetrol Litvínov, Koramo Kolín) je ovšem problém zvýrazněn blízkostí...

Kategorie: Téma měsíce

MOŽNOSTI VE ŠPANĚLSKU

Španělsko je dnes velmi atraktivním trhem v oblasti životního prostředí. Začleňování evropských ekologických norem do španělské legislativy a stále rostoucí tlak na zřizování ekologicky čistých výrob představují hlavní příčiny prudkého nárůstu investic v tomto oboru, který lze v současnosti označit...

Kategorie: Téma měsíce

ČIŠTĚNÍ SPALIN

SORBALIT V PRAŽSKÉ SPALOVNĚ Není žádným tajemstvím, že v celé Evropě dochází k radikálnímu přechodu od skládkování k termickému zpracování odpadů. Přínosem není jen ekologičtější a v dlouhodobém horizontu i ekonomičtější likvidace odpadů, ale současně i využití tepelné energie, vzniklé spalováním....

Kategorie: Téma měsíce

NOVÝ SYSTÉM PLACENÍ

ŘEŠENÍ Z LITOMYŠLE Město Litomyšl, stejně jako všechny další obce Sdružení měst a obcí LIKO Svitavy, a. s., plánují od 1. ledna roku 2001 přechod na jiný systém placení a svozu komunálního odpadu. Na základě novely č. 37/2000 Sb., zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, stanoví město Litomyšl místní...

Kategorie: Téma měsíce

POMOC SDRUŽENÍ OBCÍM

Nakládání s komunálními odpady v obcích a městech musí být řešeno s ohledem na potřeby třídění. Řešením je obvykle některý ze systémů separace, doplněný o sběrný dvůr, kde se mohou obyvatelé zbavit nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů i dalších věcí, nevhodných k uložení do kontejnerů. V...

Kategorie: Téma měsíce

ODPADY V PRAZE

Sběr nebezpečného odpadu v hlavním městě probíhá od března 1999. Za tu dobu odevzdali občané ve sběrnách a lékárnách 427 tun nebezpečného odpadu (barev, léků či akumulátorů). Službu hradí magistrát města, který za ni doposud zaplatil přes 13 miliónů korun. Lidé odevzdali na sběrná místa 179 tun...

Kategorie: Téma měsíce

DVORY NA LITOMĚŘICKU

V Roudnici nad Labem, Lovosicích a Litoměřicích budou vybudovány tři velké dvory pro sběr a následnou likvidaci drobného nebezpečného odpadu. V dalších 19 obcích se počítá se vznikem menších sběrných míst pro odpady. Projekt je připravován v rámci sdružení obcí SONO, které v současnosti sdružuje 79...

Kategorie: Téma měsíce

SLOVENSKÝ ZÁKON

Slovenská vláda schválila návrh zákona o odpadech, čímž plní jeden z požadavků obsažených v nedávno zveřejněné pravidelné zprávě Evropské komise o připravenosti Slovenska na vstup do EU. Nová právní norma bude nyní předložena k projednání slovenskému parlamentu. Její schválení zákonodárným sborem...

Kategorie: Téma měsíce

POVOLENÍ NA STAVBY

Více než čtvrtina stavebních povolení (téměř 27 procent), vydaných za prvních šest měsíců letošního roku úřady v Ostravském kraji, připadá na stavby související s ochranou životního prostředí. Orientační hodnota těchto staveb činila 1,131 miliardy korun. - dk -

Kategorie: Téma měsíce

Zkušenosti z Bystřice

Důraz na jiné systémy Pro město Bystřice nad Pernštejnem zajišťují veškeré služby v oblasti odpadového hospodářství Technické služby, a. s. - ryze městská společnost se všemi klady a zápory s tím souvisejícími, v níž je město jediným akcionářem. V roce 1991 měla firma obrat 2,5 mil. Kč a v roce...

Kategorie: Téma měsíce