Filtr

Investice do oblasti nakládání s odpady

Hlavními zdroji investic byly převáženě vlastní zdroje investorů (70-80 %) a úvěry (10-14 %). V těchto zdrojích jsou zahrnuty finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí. Podpory ze státního rozpočtu tvořily v letech 1996-2000 jen malou část -4-8 %, podpory ze zahraničí byly...

Kategorie: Téma měsíce

Spalování odpadu podle nové legislativy na ochranu ovzduší

Transpozice ustanovení práva Evropské unie do české legislativy vyvolala potřebu zcela nové právní úpravy ochrany ovzduší i při spalování odpadu, kterou nyní poskytuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a v podrobnostech zejména prováděcí právní předpis k tomuto zákonu "Nařízení vlády, kterým...

Kategorie: Téma měsíce

Vedení evidence odpadů a jejich ohlašování

Každý rok se v průběhu měsíce února opakuje stejná situace, kdy si mnozí podnikatelé na poslední chvíli uvědomí (nebo se někde dozví), že musejí k 15. dni tohoto měsíce odevzdat roční hlášení o produkci odpadů. V letošním roce dochází při tom ještě ke změně úřadu, kam se hlášení odevzdávají....

Kategorie: Praxe

Integrovaná prevence a účast veřejnosti

Konference o integrované prevenci, zejména o účasti veřejnosti v povolovacím procesu podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci se koná 21.2.2003 v hotelu Pyramida, Praha 6. Konferenci pořádá České centrum čistší produkce společně s Lotyšským centrem prevence znečištění. Účastníci obdrží...

Kategorie: Praxe

Rok zahájí ECO CITY

Nově koncipovaný veletrh životního prostředí a úspor energií ECO CITY proběhne v termínu 6. -8. února 2003 v Pražském veletržním areálu v Letňanech. Obsahová náplň veletrhu je složena ze dvou částí. První část s názvem EKO bude zaměřena na životní prostředí. Nomenklatura veletrhu se snaží obsáhnout...

Kategorie: Praxe

Aktuálně

Vážení čtenáři, tímto číslem uzavíráme dvanáctý ročník našeho časopisu. V ročníku příštím pro vás chystáme několik změn, které mají jediný cíl: přinést vám více informací ve formě stručné, jasné a čtivé. Především, jak uvidíte již v lednu, změníme a oživíme vzhled našeho časopisu tak, aby byl...

Kategorie: Téma měsíce

Jaký byl rok 2002 v odpadovém hospodářství

Právě končící rok byl v českém odpadovém hospodářství v mnohém rokem přelomovým. Jaký na něj mají názor přední osobnosti oboru? V letošním roce se v oblasti odpadů změnilo mnoho věcí. Především začala platit nová legislativa: zákon o odpadech a obalech, byly dokončeny všechny související vyhlášky,...

Kategorie: Téma měsíce

Bezpečné nakládání s odpady

Konference s mezinárodní účastí, věnovaná problematice shromažďování a bezpečného odstraňování všech odpadů, zejména průmyslových a nebezpečných, se bude konat 22. a 23. ledna 2003 v aule FŽP UJEP v Ústí nad Labem. Jejím pořadatelem je Fakulta životního prostředí UJEP a Česká společnost pro životní...

Kategorie: Téma měsíce

Recyklační fond neřeší problémy obalů

Slovenský zákon o obalech (číslo 529/2002 Z.z, navazuje na zákon číslo 223/2001 Z.z. o odpadech), byl připraven v zájmu aproximace práva k legislativě EU. Obsahuje však některá kontroverzní ustanovení. Podobně jako u zákona o odpadech, předpokládá obalový zákon zřízení Recyklačního fondu pro obaly....

Kategorie: Téma měsíce