Filtr

Představujeme

Představujeme Britská vládní organizace Joint Enviromental Markets Unit (JEMU) vznikla před bezmála desítkou let jako odpověď na stále naléhavější požadavky enviromentalistů po systematičtějším a efektivnějším přístupu orgánů státní moci k problematice životního prostředí. Základní myšlenkou bylo,...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

Nové knihy ANGLICKÁ OBCHODNÍ KORESPONDENCE ANGLIČTINA PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI Milena Bočánková, Iva Hedvábná, Miroslav Kalina Práce přehlednou formou seznamuje se základy a zásadami anglické obchodní korespondence. Obsah jednotlivých kapitol je uzpůsoben tak, aby učebnice mohla sloužit jako příručka...

Kategorie: Nakládání s odpady

Do diáře

Z kalendáře seminářů pořádaných v roce 2001 v sídle Economia, a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7. 31. 1 Vybrané problémy platné právní úpravy stavebního zákona 1. 2. Úspěšná výstava, veletrh = zvýšení prodeje = zisk firmy 5. 2. Převody bytů a nebytových prostor a katastr nemovitostí 6. 2....

Kategorie: Téma měsíce

PRVNÍ ČTENÍ

PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉHO ZÁKONA V Poslanecké sněmovně proběhlo první čtení návrhu nového zákona o odpadech. Odborná veřejnost očekávala velkou diskusi a parlamentní boje, nic takového se však nestalo. Ministr životního prostředí jako předkladatel zákona nejprve seznámil sněmovnu krátce s principy a...

Kategorie: Téma měsíce

BUDE NOVÝ ZÁKON LEPŠÍ?

KLADY I ZÁPORY Věcný záměr nového zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 705) vznikl na základě výsledků veřejné obchodní soutěže na jeho zpracování, kterou v únoru 1999 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí a zpracovateli se stalo hned několik odborných firem. Nejprve je třeba vyzdvihnout...

Kategorie: Téma měsíce

ANALÝZA REGIONÁLNÍCH ZDROJŮ

SUROVINOVÁ POLITIKA Surovinovou politiku lze definovat jako souhrn všech aktivit, kterými stát ovlivňuje vyhledávání a využívání tuzemských zdrojů nerostných surovin (se zřetelem k veřejným zájmům a k ochraně přírodních, kulturních a krajinných hodnot) a jejich získávání v zahraničí s cílem...

Kategorie: Téma měsíce

DELŠÍ PROJEDNÁVÁNÍ

Návrh zákona o odpadech bude ve výborech Poslanecké sněmovny zřejmě projednáván déle, než se původně čekalo. Nyní je návrh v podvýboru pro hospodaření se surovinami a odpady Poslanecké sněmovny. Jeho předseda, poslanec Jan Bláha, několikrát deklaroval zájem o veškeré připomínky k tomuto návrhu od...

Kategorie: Téma měsíce

PROGRAM OCHRANY OVZDUŠÍ

Technický program Evropské unie pod označením Auto-Oil II, zahájený v roce 1997, má za cíl nalézt co nejefektivnější strategie snižování emisí ze silničních motorových vozidel. Emise některých znečišťujících látek, jako jsou např. oxid siřičitý a oxid dusičitý, se zřejmě do roku 2020 sníží na 20...

Kategorie: Téma měsíce

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ BIOODPADU

Evropské komisi byl předložen návrh, podle něhož se k použití v krmivech budou povolovat jen ty živočišné výrobky, které pocházejí z materiálu způsobilého pro lidskou spotřebu. Návrh předpisu sleduje cíl zabránit dalším krizím způsobeným kontaminovaným krmivem, jako je např. BSE (nemoc šílených...

Kategorie: Téma měsíce

Setkání v Průhonicích

Odpadové dny 2000 Na mezinárodním kongresu Odpady se sešli potřetí v tomto roce účastníci dlouhodobého cyklu Odpadové dny 2000. Tento cyklus, pořádaný ISWA ČR, za mediální spolupráce měsíčníků Hospodářských novin Odpady a Moderní obec a odborné spolupráce Svazu odpadového průmyslu, pod záštitou...

Kategorie: Téma měsíce