Filtr

Environmentální informační systém

Na začátku je nutné si položit otázku, co vůbec vede podniky k tomu, aby nějaký informační systém vytvářely a provozovaly. Máme-li k dispozici relevantní a správné informace, můžeme lépe rozhodovat a minimalizovat rizika. Informační systém může být tvořen technickými prostředky na úrovni papíru a...

Kategorie: Téma měsíce

O obaly se musí postarat dovozci

V návaznosti na zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, začali celníci vyžadovat, aby každý, kdo dováží nějaký zabalený výrobek, plnil své povinnosti. Jaké jsou názory Generálního ředitelství cel a celníků na toto opatření? Jaké mají celníci se zákonem zkušenosti? "Zákon o obalech, který začal platit od...

Kategorie: Nakládání s odpady

Počet firem ve sdruženém plnění vzrostl dvacetkrát

Povinnost dovozců zabalených výrobků doložit, že zaplatili za zpětný odběr, byla ze zákona o obalech zřejmá už od počátku roku 2002. Zákon se týká všech dovozců, kteří dovážejí obaly na území ČR. Obalová legislativa je kompatibilní s Evropskou unií, proto u nás platí stejné postupy, jako například...

Kategorie: Nakládání s odpady

Doba nutná k registraci se zkracuje

Veřejný seznam osob podle § 14 zákona o obalech vede Ministerstvo životního prostředí. Fakticky tuto činnost pro MŽP vykonává Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Seznam zapsaných osob je možno nalézt na internetových stránkách MŽP, jejichž adresa je www.env.cz. Seznam osob naleznete na...

Kategorie: Nakládání s odpady

Kritéria pro využívání odpadních olejů

V České republice bylo v roce 2001 vyprodukováno 153,3 tis. tun odpadních olejů. Z toho třetinu produkce tvoří vyjeté motorové oleje. Tyto oleje se převážně spalují v malých autoopravnách, kde spalování zpravidla neprobíhá podle ekologických kritérií, nebo se spalují ve spalovnách odpadů. Energie...

Kategorie: Nakládání s odpady

Množství autovraků nestačí recyklační kapacitě

Jedním ze dvou velkých provozů u nás, které jsou schopny recyklovat autovraky na odpovídající evropské úrovni, je "šrédr" v Kladně-Dříni. Drtič a třídič šrotu s roční kapacitou 100 000 tun byl vybudován v roce 1998 zahraničním konsorciem a nyní je v majetku Kovošrotu Kladno, a. s. Vyřazené...

Kategorie: Téma měsíce

Mobilní technologie SEG II na recyklaci ledniček

Sto dvacet čtyři obcí, které se spojily do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, zahájilo v červnu roku 2001 jako první v republice koncepční odstranění vyřazených výrobků domácího chlazení. V jeho rámci přijela do republiky poprvé technologie I. a II. stupně systému SEG. Specifičnost projektu...

Kategorie: Téma měsíce

Hvězdicové třídicí síto

V současnosti se stále víc hovoří o potřebě zhodnocování organických odpadů cestou kompostování. Na trhu se objevila novinka, kterou je třídič netradičního technického řešení -tzv. hvězdicové třídicí síto pod obchodním označením ROLLSTER. Jde o vysoce efektivní zařízení určené na třídění sypkých...

Kategorie: Téma měsíce

Minimalizace odpadů a čistší výroba

Čistší výroba je nástrojem pro realizaci hierarchie nakládání s odpady. Snižuje negativní dopady na životní prostředí a má pozitivní ekonomický efekt. Podniky zavádějící čistší produkci lépe využívají vstupy do výroby (surovinové, energetické apod.) a efektivněji realizují jejich transformaci na...

Kategorie: Téma měsíce

Financování zařízení na výrobu bioplynu

Důvody investování do zařízení na bioplyn jsou různé. V Německu, kde je bioplynových zařízení v provozu mnoho, mají s různými typy financování řadu zkušeností. Podnikové financování představuje klasickou formu získávání kapitálu a bude i v budoucnu hrát vedoucí roli zvláště při financování menších...

Kategorie: Téma měsíce