Filtr

LIBERECKÝ TEMELÍN?

SPALOVNA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Liberecký závod na termické využití odpadu - jinak spalovna Termizo - byl odborné veřejnosti při různých příležitostech dostatečně podrobně představen. Z hlediska zvolené koncepce (napojení na dopravní systém, napojení na energetický uzel města, dispoziční řešení celého...

Kategorie: Téma měsíce

ZELENÝ BOD

INTEGRACE NÁRODNÍCH SYSTÉMŮ Na počátku evropského procesu, který vede k lepšímu využívání zdrojů, je recyklace obalů. S jejím financováním je neoddělitelně spjata značka Zelený bod. Tuto nejrozšířenější obchodní značku na světě nese více než 460 miliard obalových jednotek. Licenci pro její užívání...

Kategorie: Téma měsíce

DAŇ SE ODKLÁDÁ

Druhým čtením neprošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona o obecních daních, který obsahoval také návrh na zavedení daně z odpadů. Ačkoliv sněmovna neměla výhrady konkrétně k dani z odpadů, znamená její nesouhlas na delší dobu zastavení procesu, který by vedl k zavedení daně z odpadů....

Kategorie: Téma měsíce

VÍTĚZI V LUHAČOVICÍCH

Na mezinárodním kongresu Odpady 2000, který se konal počátkem října v Luhačovicích, se stal nositelem Ceny Karla Velka Ing. Jaroslav Bachan z VUT Zlín za práci o solidifikaci a stabilizaci popílku, popela a odpadních solí ze spalovny průmyslových odpadů Emseko Zlín s využitím asfaltových emulzí z...

Kategorie: Téma měsíce

OCENĚNÍ UNIE

Evropská unie ocenila jedenáct měst ze sedmi kandidátských zemí na členství v EU za pokrok v ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Cenu nazvanou Město v souladu s požadavky EU 2000 získala i tři česká města: Kladno, Litoměřice a Děčín. Všechna oceněná města výrazně zlepšila kvalitu...

Kategorie: Téma měsíce

Alternativa v nemilosti

Dlouho očekávané zákony Poslanecká sněmovna - a ve chvíli, kdy vyjde tento článek zřejmě také Senát - schválily dva dlouho očekávané vládní návrhy zákonů týkající se energetiky. Jedním z jejich proklamovaných cílů měla být podpora moderním technologiím využívajícím obnovitelných zdrojů energie....

Kategorie: Téma měsíce

Materiály neovlivní okolí

Ukládání v hlubinných dolech Do vydobytých prostor v hlubinných dolech byly odpadní materiály ukládány už v samých počátcích hornických prací. Zpočátku šlo pouze o hlušinu, kterou bylo nutno rozrušovat a přemísťovat, aby bylo vůbec možno požadovaný užitkový nerost těžit. Hlušina byla produktem...

Kategorie: Téma měsíce

ZVÝŠENÍ POPLATKŮ

Souhlas s navrhovaným zvýšením poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu vyjádřila městská část Praha 1. Návrh počítá se čtyřprocentním zvýšením poplatku od 1. ledna příštího roku. Starosta Prahy 1 Jan Bürgermeister tvrdí, že ani po tomto zvýšení nedojde k vyrovnání...

Kategorie: Téma měsíce

ISO V TRANSGASU

Společnost Transgas zavedla integrovaný systém řízení jakosti a životního prostředí, který v sobě spojuje mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Systém řízení jakosti podle normy ISO 9001 byl certifikován německou společností TÜV CERT počátkem března 1999. Certifikační audit, tj....

Kategorie: Téma měsíce

MODERNIZACE PRO DUKOVANY

Konsorcium Framatome/Schneider Electric podepsalo kontrakt na modernizaci bezpečnostních systémů všech čtyř bloků české jaderné elektrárny Dukovany. První z bloků VVER 440-213 - byl uveden do provozu už před 15 lety. Systémy měření a regulace pro ochranu reaktoru a provoz v nouzových podmínkách...

Kategorie: Téma měsíce