Filtr

Odpadové dny v novém uspořádání

V letošním roce proběhne již čtvrtý ročník cyklu Odpadové dny, úspěšného seriálu akcí, zabývajících se odpady ze všech stran. V dosavadních třech letech sestával cyklus vždy s několika akcí, uvozených stejnou formou názvu. Setkávali jsem se na konferenci Odpady a obce a diskutovali na setkání...

Kategorie: Praxe

Publikace o ekonomice přírodních zdrojů

Cílem nové publikace je přispět k hlubšímu poznání tendencí, které se prosazují při výměně látek mezi společností a přírodou, a to jak v důsledku permanentního rozvoje výrobních faktorů, tak sociálně ekonomických podmínek. Publikace pojednává o ekonomických aspektech přírodních zdrojů a...

Kategorie: Praxe

Hospodářská komora s novou sekcí

Představenstvo Hospodářské komory České republiky ustavilo na svém řádném zasedání dne 22. 1. 2003 sekci životního prostředí a ekologie jako svůj poradní orgán. Předsedou sekce byl stanoven Ing. Pavel Bartoš, člen představenstva HK ČR, a byl pověřen, aby do jednoho měsíce sestavil skupinu odborníků...

Kategorie: Praxe

Editorial

Vážení čtenáři, jiná barva titulní strany vás upozornila, že časopis Odpady prochází od počátku letošního roku změnami. Tím, co je zřejmé na první pohled, je změna grafické úpravy. Titulní strana opustila posmutnělou zeleň a získala mnohem optimističtější ladění. Její grafika je nyní modernější a...

Kategorie: Komentáře

Spalovny a jejich emise

Na základě protokolů povinných jednorázových měření emisí, které poskytla Česká inspekce životního prostředí, vytvořilo sdružení Arnika přehled spaloven a jejich emisí dioxinů. Mezi deseti spalovnami s nejvyššími emisemi dioxinů jsou čtyři spalovny zdravotnického odpadu. Naproti tomu nejčastěji...

Kategorie: Nakládání s odpady

Obalové tvarovky z přírodních materiálů

Obalové tvarovky z odpadů přírodních materiálů pro dopravu a skladování kusových výrobků Retrupor jsou vyráběny z obilné slámy, slámových řezanek, hrubých pilin a krátkých hoblin z měkkých dřev lisováním na CNC řízených lisovacích strojích bez pojiv nebo s pojivy na bázi celulózy či výjimečně s...

Kategorie: Nakládání s odpady

Odpady na jihu Moravy

Podle údajů zástupce jihomoravského hejtmana Antonína Kmenta se na území Jihomoravského kraje vyprodukuje ročně zhruba 2,6 -3 miliony tun odpadu. Na jednoho obyvatele tak připadá 2,5 až tři tuny odpadu, přičemž většina odpadu pochází ze zemědělství a stavebnictví. Hodnoty vycházejí z údajů od...

Kategorie: Nakládání s odpady

Schválena koncepce Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo Krajskou koncepci hospodaření s odpady Libereckého kraje, která byla připravena v rámci NUTS 2 -Regionu soudržnosti Severovýchod, ve kterém jsou sdruženy Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Koncepce má dvě části. V první části byla provedena...

Kategorie: Nakládání s odpady

Čištění pomocí mikroorganismů

Ekologickou technologii Bio-Circle, využívající mikroorganismů k ručnímu čištění a odmašťování kusových dílů, vyvinula firma CB Chemie und Biotechnologie GmbH ve vestfálském Güterslohu. Společnost již dříve vytvořila úspěšný kombinovaný biotechnologický a ekologický prostředek Bio-Chem pro čištění...

Kategorie: Nakládání s odpady

Spalovna REAN schválena

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vydala rozhodnutí, kterým schvaluje provoz spalovny nebezpečných odpadů společnosti Rean v Lysé nad Labem na Nymbursku. Toto povolení bude platit dva roky. Koncem listopadu již krajský úřad schválil plán provozovatele na snižování emisí ve spalovně. Spolu s...

Kategorie: Nakládání s odpady