Filtr

Zkušenosti ze sanace

Zkušenosti ze sanace PODTITULEK: Odstranění ekologické zátěže Sanační zásah k odstranění staré ekologické zátěže v prostoru skládky za výrobnou lepidel v areálu TOMA, a. s., Otrokovice byl realizován v rámci programu Fondu národního majetku ČR řešícího ekologické závazky při privatizaci. Stará...

Kategorie: Téma měsíce

Tvrdé časy

Tvrdé časy PODTITULEK: Nové německé předpisy V gesci německé spolkové vlády byly v průběhu loňského roku dokončeny práce na technické instrukci o komunálním odpadu - TASi, nezávisle na změnách vyvolaných přizpůsobením ke směrnici EU pro skládkování odpadu. Sekretář Spolkového ministerstva pro...

Kategorie: Téma měsíce

Aktuální průřez službami

Aktuální průřez službami Jak známo, člověk žije proto, aby produkoval odpady. Většinou již máme nějak vyřešeno, co s nimi. Obvykle je předáváme specializované firmě, která je za určitý obnos převezme. Jiné firmě zadáváme provádění potřebných analýz. A tak dál. Kdo to zařízeno nemá, vystavuje se...

Kategorie: Téma měsíce

Kontejnerová policie

Kontejnerová policie Městské rady po celém Německu začaly vysílat policejní týmy, které zkoumají kontejnery na odpady ve snaze zjistit, zda domácnosti správně třídí (v některých městech se separuje až sedm různých komodit). Například ve východoněmeckém Rostocku označí kontrolní tým "provinilé"...

Kategorie: Téma měsíce

S holandskou podporou

S holandskou podporou PODTITULEK: Černé skládky Odstranění černých skládek v blízkosti obcí je záležitost velmi nákladná, která často přesahuje jejich finanční možnosti. Příklad, jak černou skládku sanovat se zahraniční pomocí, nacházíme v malé obci Prackovice nedaleko Lovosic. V letech 1994-1995...

Kategorie: Téma měsíce

Termická dekontaminace

Termická dekontaminace V prostoru bývalých koksoven jámy Karolina probíhá v současnosti v rámci akce "Sanace Karolina Ostrava" termická dekontaminace zemin. Jedná se o dekontaminaci zemin v prostoru, kde jsou zeminy kontaminovány různými organickými a anorganickými látkami z výroby koksu, zejména...

Kategorie: Téma měsíce

Neoprávněné nakládání

Neoprávněné nakládání PODTITULEK: Sdělení rozkladové komise Sekretariát rozkladové komise pravidelně sděluje rozhodnutí ministra životního prostředí ve věci správních rozhodnutí. Přetiskujeme rozhodnutí č. 12/2000, které vysvětluje často se vyskytující problém. Rozhodnutí se týká neoprávněného...

Kategorie: Nakládání s odpady

Co obal je a co obal bude

Co obal je a co obal bude PODTITULEK: Analýza legislativy Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, pracuje s pojmem "obal", který definuje v § 2 odst. 14. Pojem "obalový materiál" se v něm vyskytuje pouze v § 19 odst. 1 a 3, aniž by byl zákonem definován. Z definice pojmu...

Kategorie: Nakládání s odpady

Jak ze slepé uličky

Jak ze slepé uličky PODTITULEK: Podpora přechodu Není to tak dávno, co Parlament ČR uvolnil více než šest miliard korun na příspěvky pro nahrazení starých kotlů či kamen na uhlí novým, ekologicky výhodnějším vytápěním. Za to se považoval především zemní plyn, ale také topení elektřinou. Tisíce lidí...

Kategorie: Nakládání s odpady

Databáze projektů

Databáze projektů Ukázky z on-line databáze zahraničních veřejných zakázek agentury CzechTrade. [*] T-20005896-SB-OP Eritrea: Port Rehabilitation Project - avízo tendru. Rekonstrukce přístavů - komp. ochrany životního prostředí - dodávky technického vybavení pro likvidaci pevného odpadu a...

Kategorie: Nakládání s odpady