Filtr

Skládka na prodej

Skládka na prodej Firma Profistav, která chtěla v Bohuňovicích na Svitavsku přes odpor lidí z okolí a ekologických sdružení vybudovat skládku komunálních odpadů, se rozhodla od záměru ustoupit. Areál budoucí skládky nabídla k prodeji. Ačkoliv úřady dosud skládku nepovolily, o koupi areálu se podle...

Kategorie: Téma měsíce

Zásadná zmena legislatívy

Zásadná zmena legislatívy PODTITULEK: Slovenský zákon o odpadoch Po rozsiahlom nieko3/4komesačnom pripomienkovom konaní (posúdilo sa vyše 1700 pripomienok) a po prerokovaní v Legislatívnej rade vlády 16. novembra 2000 vláda SR schválila návrh nového zákona o odpadoch. Zákon č. 238/1991 Zb. o...

Kategorie: Téma měsíce

Výrobci a obaly

Výrobci a obaly PODTITULEK: Paragrafy začaly platit Od začátku letošního ledna nabyly účinnosti paragrafy 18 a 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, které mají přímý vliv na výrobce a plniče obalů. V prvním z nich se uvádí, že výrobci a dovozci zboží nesmí uvádět na trh výrobky, jejichž...

Kategorie: Téma měsíce

Živnostenské odpady

Živnostenské odpady PODTITULEK: Připomínky k textu zákona Navrhovaná nová zákonná úprava definuje komunální odpad jako odpad vznikající pouze u fyzických osob. Přesto v §17 zákona odst. 5 se definuje odpad podobný komunálnímu odpadu (KO), který vzniká u právnických osob a fyzických osob oprávněných...

Kategorie: Téma měsíce

Navazující ekologické zátěže ostravské laguny (II)

PODTITULEK: Navazující ekologické zátěže ostravské laguny (II) Problematika bývalého podniku Ostramo a jeho skládek odpadů - lagun je pouze dílčí problematikou širokého komplexu otázek ochrany vodního zdroje Ostrava - Nová ves. Na znečištění pocházející z lagun navazují další ekologické zátěže z...

Kategorie: Téma měsíce

Rakouský systém ARA

Rakouský systém ARA PODTITULEK: Současný stav a perspektivy V letech 1990-1991 si rakouské úřady uvědomily, že situace v odpadovém hospodářství dosáhla kritického stavu. Množství komunálního odpadu se zvyšovalo, kromě města Vídně nebyla v zemi jiná spalovna komunálního odpadu. Skládky se rychle...

Kategorie: Téma měsíce

Venkovské obce Šumperska

Venkovské obce Šumperska PODTITULEK: Změny v odpadovém hospodářství Nakládání s komunálním odpadem je problematika velmi živá a prochází výraznými změnami. Připravovaný nový zákon o odpadech, zákon o obalech a obalových odpadech nebo implementace směrnic EU (např. míra využití obalových odpadů,...

Kategorie: Téma měsíce

Elektronický šrot a PVC

Elektronický šrot a PVC PODTITULEK: Připravují se nové předpisy Komise jako nejvyšší výkonný orgán Evropské unie začala letos připravovat další předpisy, jimiž by se měl omezit vznik elektronického a chemického odpadu. Je to především předpis o likvidaci resp. recyklaci elektronického šrotu a...

Kategorie: Téma měsíce

Další možnosti rozvoje

Další možnosti rozvoje PODTITULEK: Kompostování v roce 2001 Kompostování odpadů má na území České republiky téměř devadesátiletou tradici. Svého vrcholu dosáhlo v roce 1987 výrobou téměř 3 mil. tun kompostu. Restrukturalizace zemědělské výroby po roce 1990 omezila odbyt kompostů do zemědělství....

Kategorie: Téma měsíce

Moskva chce vydělat

Moskva chce vydělat Světová informační jaderná agentura NucNet oznámila, že ruská vláda povolila do země začít dovážet zahraniční radioaktivní odpad. Do parlamentu už byly předloženy návrhy na podporu dovozu vyhořelého paliva z atomových elektráren "za účelem skladování a přepracování". Realizace...

Kategorie: Téma měsíce