Filtr

Software a data z hlediska veřejné správy

Mezi software pro evidenci odpadů byl na okresních úřadech nejrozšířenějším software EVI. V roce 1998 dosáhl takřka 100% pokrytí okresních úřadů. Software EVI slouží pro evidenci odpadů, přepravy nebezpečných odpadů a zařízení. Pro evidenci správních řízení včetně vydaných souhlasů na konkrétní...

Kategorie: Téma měsíce

Informační systém pro zpracovatele a původce

Pro zpracovatele a původce odpadů společnost je určen informační systém EkoPartner, který zpracovává společnost JS a partner, s. r. o. Aplikace je komplexním řešením pro podniky všech velikostí, pokrývá většinu potřeb evidence v oblastech zpracování odpadu jako je provoz skládky, sběrných dvorů,...

Kategorie: Téma měsíce

Úprava odměn pro obce v systému EKO-KOM

Změny v odměnách pro zapojené obce mají sloužit především jako motivační nástroj k rozvoji systémů tříděného sběru odpadů. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., přistoupila v posledním čtvrtletí roku 2002 k úpravě odměn pro obce, které se na základě smluv podílejí na zajištění zpětného...

Kategorie: Téma měsíce

Využívání šrotů na našem území

Jednou z nejdůležitějších surovin hutí kovových materiálů jsou šroty - sběr a výrobní odpady kovů. Při jejich zpracování je základní podmínkou především čistota suroviny, která dovoluje po úpravě přetavením, přísadou čistého kovu a dolegováním dosáhnout požadovaných hodnot polotovarů pro výrobu...

Kategorie: Téma měsíce

Cenové trendy v mechanizaci pro kompostování

V posledních dvaceti letech zaznamenalo kompostování v západní Evropě velký rozmach. Kompostování zpracovává nejen biologický odpad z údržby zeleně, ale i bioodpad z odděleného sběru domovního odpadu. Technologii kompostování směsného domovního odpadu (resp. jeho biodegradabilních částí) západní...

Kategorie: Téma měsíce

Nové knihy

Možnosti optimalizace První část knihy nabízí praktické řešení vybraných otázek spojených se správou daní, jako je například daňová kontrola či daňová optimalizace. Ve druhé části autor přináší daňové řešení dvaceti pěti okruhů uplatnění daně z příjmů, jde například o leasing, cestovní náhrady,...

Kategorie: Praxe

Nové knihy

Prevence a řešení Čtenář najde spory týkající se zastupování daňových subjektů před správci daně, spory ohledně neposkytování součinnosti v průběhu daňové kontroly, spory spojené s prokazováním zdaněného původu majetku nebo kvůli neplatnosti rozhodnutí vydaného správci daně. Častým ohniskem pří je...

Kategorie: Praxe

Nové knihy. Úplná znění

Publikace nabízí úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2003. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, zákon o dani silniční,...

Kategorie: Praxe

Nové knihy. Co zákon nezakazuje či umožňuje

Autorka nabízí podrobný výklad pojmů a základních principů fungování DPH. Rozbor paragrafů je doplněn velkým množstvím příkladů z praxe, zaměřených na zdaňování v tuzemsku, popsána je dále problematika zdaňovacího období a správy, řešeny jsou i otázky spojené s uplatněním daně při vývozu a dovozu....

Kategorie: Praxe