Filtr

Přechodná období budou nutná

Přechodná období budou nutná PODTITULEK: Vyjednávání s Evropskou unií Plán, který předal ministr Miloš Kužvart koncem loňského roku v Bruselu, stanoví, jak se bude v ČR zavádět evropská legislativa pro životní prostředí a zároveň popisuje kroky, jimiž chce republika dosáhnout podobné úrovně ochrany...

Kategorie: Nakládání s odpady

Laboratorní ventovací zkoušky

Efektivní realizace sanačních prací není možná bez řádně provedené projektové přípravy, která musí prokázat realistický odhad proveditelnosti předkládaného technologického záměru. V projektové přípravě tedy nesmí chybět laboratorní zkoušky prováděné podle jednotných metodik, které takový odhad poskytnou.

Kategorie: Nakládání s odpady

Na pravou míru

Na pravou míru Česká televize uvedla v lednu pořad pod názvem "Houby". Týkal se výskytu hub v různých místech a otázek mykorhizy. Mimo jiné byla uvedena v nepříznivých souvislostech i lokalita skládky strusky a. s. Kovohutě Příbram. Protože byly v pořadu uvedeny některé nepřesnosti, chtěli bychom...

Kategorie: Nakládání s odpady

Restrukturalizace regionů

Restrukturalizace regionů PODTITULEK: V evropském kontextu Průmyslové regiony v dnešní době zažívají obtížné časy, spojené zejména s potřebou změny struktury průmyslové výroby a nalezení nových cílů a úkolů. Napomoci by jim měla nová konference. Ve dnech 23. - 25. května se uskuteční první ročník...

Kategorie: Nakládání s odpady

Databáze projektů

Databáze projektů Ukázky z on-line databáze zahraničních veřejných zakázek agentury Czechtrade. [*] T-20007667-PH-VT Albánie: PHARE: Disposal of Pesticide Waste - vypsaný tendr. Likvidace nebezpečných odpadů vč. zabalení, nakládání a dopravy, v souladu s mezinárodními standardy. Kontakt: Phare...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nečekané nadělení

Nečekané nadělení PODTITULEK: Nemoc šílených krav Epidemie nemoci šílených krav (BSE) a s ní spojené ohrožení obyvatelstva její lidskou variantou CJD vyvolala ve státech Evropské unie značné hospodářské a finanční, ale i politické problémy. Zdaleka přitom není jisté, zda se problémy, které nyní...

Kategorie: Nakládání s odpady

Slovníček termínů

Slovníček termínů observation, cf. part. syn. monitoring pozorování - program program pozorování - well pozorovací studna, pozorovací vrt ocean oceán - basin oceánský bazén - burial, syn. - dumping, sea dumping vypouštění odpadu do oceánu, shazování odpadu do oceánu odour pach, vůně, zápach, smrad...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Ústav pro životní prostředíÚstav pro životní prostředí (ÚŽP) je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V současné době zajišťuje samostatný studijní vzdělávací program a je akreditován Akreditační komisí Vlády České republiky k poskytování dvou stupňů vysokoškolského studia:[*]...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

Nové knihy OBCHODNÍ ZÁKONÍK Srovnávací znění 2000/2001 s výkladem změn Komentář Jan Zrzavecký Základní změny, které přináší novelizovaný Obchodní zákoník, shrnuje úvodní komentář. Úplné znění přijaté legislativní normy s rozlišením novelizovaného textu a dosavadní právní úpravy nabízejí další...

Kategorie: Nakládání s odpady

Do diáře

3.-7. 4. Výstavní a kongresové centrum Incheba Bratislava Racioenergia 2001 10. mezinárodní veletrh energetické efektivnosti a racionalizace využití energie Climatherm 4. mezinárodní specializovaná výstava klimatizace a vzduchotechniky 5.-8. 4. Výstaviště v Litoměřicích Tržnice Zahrady Čech Jarní...

Kategorie: Téma měsíce