Filtr

Nedostatečný postih se musí změnit

Nedostatečný postih se musí změnit PODTITULEK: Kriminalita a životní prostředí Ochrana životního prostředí je dnes pro ČR jednou z priorit vládní politiky v rámci přípravy vstupu do Evropské unie. Je však také nutno nově a lépe řešit otázky kriminality v oblasti ochrany životního prostředí. Za...

Kategorie: Nakládání s odpady

Databáze projektů

Databáze projektů Ukázky z on-line databáze zahraničních veřejných zakázek agentury CzechTrade [*] T-20007485-JB-VT Hong Kong: Refuse Collection Vehicles 12 Tonne - vypsaný tendr na vozidla pro svoz odpadu. Kontakt: Miss Chan Sun, fax: (852) 21160103. Uzávěrka 16/3/2001. [*] T-20004927-EB-OP...

Kategorie: Nakládání s odpady

Recyklace kameniva

Recyklace kameniva PODTITULEK: Poznámka k článku V časopise ODPADY 12/2000 mne zaujal článek Recyklace kameniva - kolejové lože a jeho sanace. Článek upozorňuje na úspěšné zařazení recyklace kameniva štěrkového lože při realizacích modernizací a optimalizací železničních tratí, které v ČR probíhají...

Kategorie: Nakládání s odpady

Slovníček termínů

Slovníček termínů natural 1. přírodní; 2. přirozený - balance přírodní rovnováha, přirozená rovnováha - environment přírodní prostředí, přirozené prostředí - pollutant přírodní znečišťující látka - resource accounting (=NRA) účetnictví přírodních zdrojů, zaúčtování přírodních zdrojů negative...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Představujeme Ústav chemie ochrany prostředí Ústav je součástí Fakulty technologie ochrany prostředí (FTOP) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Fakultu tvoří pět ústavů: Ústav technologie ropy a petrochemie, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Ústav technologie vody...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

Nové knihy MANAGEMENT, ZÁKLADY, PROSPERITA, GLOBALIZACE Vladimír Veber a kolektiv První část knihy přináší přehled základních manažerských funkcí, jako je plánování, řízení, implementace, kontrola, organizování, řízení lidských zdrojů, komunikace a další. Výklad je veden formou praktických příkladů...

Kategorie: Nakládání s odpady

Do diáře

do diáře 6.-9. 3. Výstaviště Praha Pragotherm 28. ročník mezinárodního veletrhu energie, vytápění, sanitární techniky, úspor energie, technického zařízení budov, izolací a ekologie Frigotherm 4. ročník mezinárodního veletrhu chladicí techniky, klimatizace a vzduchotechniky Pragoregula 23. ročník...

Kategorie: Téma měsíce

Musíme vše skloubit

Musíme vše skloubit PODTITULEK: Naše přibližování EU Rozhovor s Mgr. Janem Dusíkem, zástupcem ředitele odboru evropské integrace a vedoucím oddělení pro vyjednávání s Evropskou unií na Ministerstvu životního prostředí (a čerstvým nositelem Ceny ministra životního prostředí pro rok 2000). [*] Po...

Kategorie: Téma měsíce

Projekt na Ukrajině

Projekt na Ukrajině Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) v prosinci poprvé projednávala udělení úvěru 22 mil. USD ukrajinskému městu Charkov na realizaci projektu zpracování pevných domovních odpadů. Městské orgány ukrajinského Charkova dokončují přípravu potřebných podkladů pro získání úvěru....

Kategorie: Téma měsíce

Hliník z odpadu

Hliník z odpadu Norská společnost AluCzech hodlá od poloviny roku 2001 v areálu společnosti Tonaso v Ústí nad Labem-Neštěmicích vyrábět hliník ze zahraničních odpadních surovin. Nový závod by měl přinést 50 až 60 nových pracovních míst a ročně by se v něm mělo přetavit v plynových pecích až 75...

Kategorie: Téma měsíce