Filtr

Hvězdicové třídicí síto

V současnosti se stále víc hovoří o potřebě zhodnocování organických odpadů cestou kompostování. Na trhu se objevila novinka, kterou je třídič netradičního technického řešení -tzv. hvězdicové třídicí síto pod obchodním označením ROLLSTER. Jde o vysoce efektivní zařízení určené na třídění sypkých...

Kategorie: Téma měsíce

Minimalizace odpadů a čistší výroba

Čistší výroba je nástrojem pro realizaci hierarchie nakládání s odpady. Snižuje negativní dopady na životní prostředí a má pozitivní ekonomický efekt. Podniky zavádějící čistší produkci lépe využívají vstupy do výroby (surovinové, energetické apod.) a efektivněji realizují jejich transformaci na...

Kategorie: Téma měsíce

Financování zařízení na výrobu bioplynu

Důvody investování do zařízení na bioplyn jsou různé. V Německu, kde je bioplynových zařízení v provozu mnoho, mají s různými typy financování řadu zkušeností. Podnikové financování představuje klasickou formu získávání kapitálu a bude i v budoucnu hrát vedoucí roli zvláště při financování menších...

Kategorie: Téma měsíce

Investice do oblasti nakládání s odpady

Hlavními zdroji investic byly převáženě vlastní zdroje investorů (70-80 %) a úvěry (10-14 %). V těchto zdrojích jsou zahrnuty finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí. Podpory ze státního rozpočtu tvořily v letech 1996-2000 jen malou část -4-8 %, podpory ze zahraničí byly...

Kategorie: Téma měsíce

Spalování odpadu podle nové legislativy na ochranu ovzduší

Transpozice ustanovení práva Evropské unie do české legislativy vyvolala potřebu zcela nové právní úpravy ochrany ovzduší i při spalování odpadu, kterou nyní poskytuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a v podrobnostech zejména prováděcí právní předpis k tomuto zákonu "Nařízení vlády, kterým...

Kategorie: Téma měsíce

Vedení evidence odpadů a jejich ohlašování

Každý rok se v průběhu měsíce února opakuje stejná situace, kdy si mnozí podnikatelé na poslední chvíli uvědomí (nebo se někde dozví), že musejí k 15. dni tohoto měsíce odevzdat roční hlášení o produkci odpadů. V letošním roce dochází při tom ještě ke změně úřadu, kam se hlášení odevzdávají....

Kategorie: Praxe

Integrovaná prevence a účast veřejnosti

Konference o integrované prevenci, zejména o účasti veřejnosti v povolovacím procesu podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci se koná 21.2.2003 v hotelu Pyramida, Praha 6. Konferenci pořádá České centrum čistší produkce společně s Lotyšským centrem prevence znečištění. Účastníci obdrží...

Kategorie: Praxe

Rok zahájí ECO CITY

Nově koncipovaný veletrh životního prostředí a úspor energií ECO CITY proběhne v termínu 6. -8. února 2003 v Pražském veletržním areálu v Letňanech. Obsahová náplň veletrhu je složena ze dvou částí. První část s názvem EKO bude zaměřena na životní prostředí. Nomenklatura veletrhu se snaží obsáhnout...

Kategorie: Praxe

Aktuálně

Vážení čtenáři, tímto číslem uzavíráme dvanáctý ročník našeho časopisu. V ročníku příštím pro vás chystáme několik změn, které mají jediný cíl: přinést vám více informací ve formě stručné, jasné a čtivé. Především, jak uvidíte již v lednu, změníme a oživíme vzhled našeho časopisu tak, aby byl...

Kategorie: Téma měsíce