Filtr

Co se děje na skládce

Informace z internetu V tomto čísle vám přiblížíme další důležitou část Národního projektu využívání odpadů - interaktivní katalog firem poskytujících služby v oboru odpadového hospodářství. Najdete jej pod odkazem Služby na hlavní stránce našeho serveru a dále kliknutím na on-line katalog...

Kategorie: Nakládání s odpady

SERVER http: //www.cizp.cz

Podobně jako v minulých čísel zůstaneme prozatím u orgánů státní správy a představíme vám server České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Na hlavní stránce naleznete kromě počítadla návštěv a data poslední aktualizace tyto hlavní odkazy: [*] Informace: pod tímto odkazem se skrývají následující...

Kategorie: Nakládání s odpady

SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

can, syn. tin plechovka, konzerva - bank kontejner na plechovky capital 1. hlavní město, 2. kapitál - costs, syn. investment costs investiční náklady, kapitálové náklady - expenditures investiční výdaje - goods základní prostředky, investiční statky capture 1. zachycení fyz.; 2. úlomek, kořist; 3....

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR) je výběrovým sdružením předních odborníků z oblasti odvádění a čištění odpadních vod z České republiky, Slovenska i ze zahraničí. Asociace vznikla v roce 1993. Spolupracuje s Českým komitétem IAWQ (International Association on Water Quality),...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

INTEGROVANÉ NÁZVOSLOVÍ V CONTROLLINGU Výkladový slovník názvosloví a metod používaných v controllingu Jiří Vysušil Práce je součástí výukového projektu - akreditovaného rekvalifikačního kurzu - Poradce controllingu a je čtenáři k dispozici zároveň v elektronické a tištěné podobě. Autor v abecedním...

Kategorie: Nakládání s odpady

OTEVŘEME DISKUZI O EKOLOGICKÉ DANI

HOVOŘÍME S POSLANCEM JANEM BLÁHOU Předseda podvýboru pro hospodaření se surovinami a odpady Poslanecké sněmovny ČR, poslanec Jan Bláha (ČSSD), je jedním ze zastánců novely zákona o odpadech. V rozhovoru s ním jsme se však dotkli také nutnosti změny postoje vůči druhotným surovinám. [*] Poslanecká...

Kategorie: Téma měsíce

Překážky ztěžují aplikaci

NEDOSTATKY ZÁKONA O ODPADECH Právní úprava odpadového hospodářství je nový obor právní péče o životní prostředí, stávající platný zákon o odpadech č. 125/1997 Sb. ve znění zákona č. 167/1998 Sb. je účinný od ledna 1998. K jeho provedení byly vydány prováděcí předpisy. Poměrně krátké časové období...

Kategorie: Téma měsíce

SKLENĚNÉ VERSUS PET LAHVE

NÁSTROJ EKOLOGICKÉHO MANAGEMENTU LCA je široce diskutovaným nástrojem eko-managementu. Přestože nejde o nástroj nový, naráží jeho použití na řadu limitujících faktorů. Rovněž metodika LCA-studie není dosud standardizována a je stále ve stadiu vývoje. Způsob provádění a především vyhodnocení...

Kategorie: Téma měsíce

SANACE V CHABAŘOVICÍCH

Koncem loňského roku bylo Fondem národního majetku vypsáno nové výběrové řízení na sanaci jedné z našich největších toxických skládek v Chabařovicích u Ústí nad Labem. Skládka se rozkládá na více než 40 ha a bylo na ni v průběhu téměř celého století uloženo 3,5-4,5 mil. m3 průmyslových odpadů...

Kategorie: Téma měsíce

ZELENÝ HALÉŘ

Vláda schválila počátkem ledna zákon o hospodaření energiemi. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart prosadil zavedení tzv. "zeleného" haléře, kterým budou přispívat výrobci elektrické energie z každé prodané kilowatthodiny do Státního fondu životního prostředí. Takto získané finanční prostředky...

Kategorie: Téma měsíce