Filtr

ZVÝŠENÍ POPLATKŮ

Souhlas s navrhovaným zvýšením poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu vyjádřila městská část Praha 1. Návrh počítá se čtyřprocentním zvýšením poplatku od 1. ledna příštího roku. Starosta Prahy 1 Jan Bürgermeister tvrdí, že ani po tomto zvýšení nedojde k vyrovnání...

Kategorie: Téma měsíce

ISO V TRANSGASU

Společnost Transgas zavedla integrovaný systém řízení jakosti a životního prostředí, který v sobě spojuje mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Systém řízení jakosti podle normy ISO 9001 byl certifikován německou společností TÜV CERT počátkem března 1999. Certifikační audit, tj....

Kategorie: Téma měsíce

MODERNIZACE PRO DUKOVANY

Konsorcium Framatome/Schneider Electric podepsalo kontrakt na modernizaci bezpečnostních systémů všech čtyř bloků české jaderné elektrárny Dukovany. První z bloků VVER 440-213 - byl uveden do provozu už před 15 lety. Systémy měření a regulace pro ochranu reaktoru a provoz v nouzových podmínkách...

Kategorie: Téma měsíce

Skládkování komunálního odpadu

Evropské normy Evropská směrnice rady upravující skládkování v EU nabyla účinnosti zveřejněním dne 16. 7. 1999 (Council directive 1999/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste). Členské státy jsou povinny implementovat tuto směrnici do svých právních systémů nejpozději do dvou let od nabytí...

Kategorie: Téma měsíce

BEZ BIOLOGICKÝCH LÁTEK

Změna principů skládkování v Evropě v nejbližších letech začne ovlivňovat i naši republiku. Dosavadní praxe maximálního skládkování se zřejmě bude muset změnit, neboť Evropa se obrací směrem k jiným metodám zneškodnění odpadů, nebo spíše k zamezování jejich vzniku, případně jejich novému využití...

Kategorie: Téma měsíce

UZAVÍRÁNÍ A REKULTIVACE

PODLE ČESKÝCH NOREM ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek byla vydána v březnu 1998 a nahradila tak předchozí TNO 83 8035. Jejím předmětem je stanovení základních podmínek pro uzavírání a rekultivaci tělesa skládek, jejichž technické provedení odpovídá ČSN 83 8030, tedy...

Kategorie: Téma měsíce

ODPLYNĚNÍ SKLÁDKY ĎÁBLICE

NOVÝ ZDROJ ENERGIE Skládka pražského komunálního odpadu v Praze - Ďáblicích má jako jedna z mála v republice nainstalován systém odplynění s důsledným využitím energie získaného plynu. Úspěšné získávání bioplynu ze skládky komunálního odpadu je možné při splnění několika předpokladů: [*] Z odpadu...

Kategorie: Téma měsíce

PRAXE ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vyvíjí v oblasti odpadového hospodářství a zacházení s chemickými látkami pravidelnou činnost. Kontrola dodržování ustanovení zákona je zaměřena na právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a na obce. Kontrola dodržování zákona o odpadech fyzickými...

Kategorie: Téma měsíce

PROTIHLUKOVÉ BARIÉRY

ŠANCA PRE RECYKLAČNÉ PLASTY Celosvetovým problémom v recyklácii zmesných plastových odpadov, vrátane odpadov zo separovaného zberu, je technické, ekonomické a odbytovo zaujímavé umiestnenie výrobkov na ich báze na trhu. Kým využitie jednodruhového odpadu je pre vybrané komodity relatívne dobre...

Kategorie: Téma měsíce

MOŽNÉ ŘEŠENÍ PRO MALÉ OBCE

TŘÍDĚNÝ SBĚR DO PYTLŮ Řešení odpadového hospodářství v jednotlivých regionech vždy závisí na aktivitě a přístupu těch, kdo se na něm podílejí. V okrese Valašské Meziříčí zajišťuje sběr, svoz a třídění komunálního odpadu podnik Technických služeb, který provozuje jednu z mála třídících linek v...

Kategorie: Téma měsíce