Filtr

PLATNÁ VYHLÁŠKA

Od 1. května 2000 platí emisní vyhláška, která zavádí emisní limit pro dioxiny pro všechny spalovny odpadu na západoevropské úrovni - čili 0,1 ng TEQ/m3. Do tří let, tj. do 1. května 2003 budou muset být všechny spalovny v České republice vybaveny zařízením zachycujícím dioxiny tak, aby...

Kategorie: Téma měsíce

ZAPLATÍ KAŽDÝ

Městský úřad v Kladně připravil v souvislosti s novelou zákona vyhlášku, v níž stanovil za svoz a likvidaci komunálního odpadu na osobu a rok poplatek ve výši 408 korun. Po přijetí vyhlášky zastupitelstvem se změní nynější platbu "za popelnici" na poplatek, který ze zákona o odpadech bude hradit...

Kategorie: Téma měsíce

UVAŽUJÍ O SPALOVNĚ

Stejně jako více měst a regionů v poslední době, i Plzeň uvažuje o výstavbě městské spalovny komunálního odpadu, přičemž investiční náklady by měly dosáhnout miliardu korun. Plzeňská radnice o výstavbě začala uvažovat v souvislosti s nárůstem svozu komunálního odpadu za letošní čtvrtletí o 40...

Kategorie: Téma měsíce

MÍSTO TŘETÍHO STUPNĚ

VYNÁLEZ UŠETŘÍ 600 MILIÓNŮ Pražská spalovna komunálního odpadu v Malešicích oznámila, že díky vynálezu svých zaměstnanců je schopna snížit emise dioxinů do ovzduší a vyhovět tak i normám, které pro emise těchto látek stanovila Evropská unie. Vyhlášky, připravované v rámci harmonizačního procesu...

Kategorie: Téma měsíce

EMISE DIOXINŮ

Podle belgické studie (R. De Fré, M. Wevers, VITO ) se v životním prostředí se nachází více dioxinů, než kolik lze vysvětlit známými zdroji. Tento fenomén byl definován jako rozdíl mezi úrovněmi atmosférické depozice nebo vzorků půdy a hladinami emisí ze známých zdrojů. Autoři studie tvrdí, že...

Kategorie: Téma měsíce

ANALÝZA EKOLOGICKÉ STOPY

UŽITÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ Vliv odpadů na životní prostředí bývá nejčastěji posuzován z hlediska jejich škodlivosti, tj. souhrnu fyzikálních, chemických či biologických vlastností. Tento postup do značné míry vychází ze starého paradigmatu environmentální politiky, které se dá shrnout pod...

Kategorie: Téma měsíce

SLOVENSKÝ ZÁKON

Slovenské Ministerstvo životního prostředí připravuje nový zákon o odpadech. Podle vyjádření pracovníků obdrželo ministerstvo dosud na 1700 připomínek. Průmyslové podniky se obávají, že pokud nebudou pro slovenské výrobce vytvořeny před vstupem do Evropské unie odpovídající podmínky, bude ohrožena...

Kategorie: Téma měsíce

POKLES RECYKLACE

Podle analýz nebyl minulý rok pro americké recyklační úsilí příliš úspěšný - snížil se jak stupeň recyklace oceli, tak hliníku. Hliník: V roce 1998 vyrobil americký průmysl hliníku 102 mld. plechovek, z toho 64 mld. plechovek (v hodnotě 990 mil. USD) bylo vráceno k recyklaci - stupeň recyklace...

Kategorie: Téma měsíce

PŘESNÁ EVIDENCE JE NUTNÁ

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ S PCB Pro odhad množství odpadů s polychlorovanými bifenyly, které lze v budoucnu očekávat, je třeba znát počet zařízení s PCB v provozu, i ta, která již v provozu nejsou, avšak zatím nebyla zneškodněna. Existuje celá řada studií, které uvádějí odhady množství odpadů s...

Kategorie: Téma měsíce

SKÚSENOSTI HYDROGEOLÓGA

SANÁCIA KONTAMINOVANEJ LOKALITY Na starších skládkach odpadov rôzneho druhu sa akumulujú priesakové vody prevažne v nádržiach variabilnej kapacity. Povinnosťou prevádzkovate3/4a skládky je kontrolovať vodný stav v nádržiach a zabrániť tomu, aby sa nádrže preplnili. Odstránenie priesakových vôd z...

Kategorie: Téma měsíce