Filtr

Ve znamení globalizace

Kompletní nabídka produktů a technologií pro recyklaci a odpadové hospodářství čeká návštěvníky mezinárodního odborného veletrhu ENTSORGA 2000 v Kolíně nad Rýnem. Na výstavní ploše 165 000 m2 se ve dnech 26. - 29. června představí okolo 1400 vystavujících z více jak 30 zemí. Stejně jako je...

Kategorie: Téma měsíce

HYDRAULICKÁ POJIVA PROTI VYLUHOVÁNÍ

SOLIDIFIKACE GALVANICKÝCH KALŮ Využití hydraulických pojiv pro solidifikaci galvanických kalů je metoda, která se u nás začíná využívat v širším měřítku teprve v posledních letech. Jako stabilizační pojivo byl u reálných vzorků použit cement v kombinaci s elektrárenským popílkem. Bylo zjištěno, že...

Kategorie: Téma měsíce

ŠVÝCARSKÁ KONCEPCE

Odborná pracovní skupina, vytvořená pro zkoumání dlouhodobého hospodaření s radioaktivními odpady ve Švýcarsku, navrhla koncepci konečného ukládání, která kombinuje hluboké geologické uložení s principem znovuvyužití odpadů. Skupina zdůraznila, že prioritou dlouhodobé strategie hospodaření s...

Kategorie: Téma měsíce

ZNOVUVYUŽITÍ KOBERCŮ

Společnost Du Pont Automotive buduje v Kanadě nové zařízení, které bude recyklovat staré koberce. Toto pilotní zařízení bude pro recyklaci využívat proces amonolyzy, který lze je vhodný pro dva nejběžnější typy materiálů používaných při výrobě koberců, kterými jsou nylon 6 a nylon 6,6. Zařízení...

Kategorie: Téma měsíce

OCEL Z AUTOMOBILŮ

Nejnovější studie Institutu pro recyklaci oceli (USA) potvrdila, že automobily zůstávají ve Spojených státech na prvních místech seznamu recyklovaných produktů. Za první tři čtvrtletí roku 1999 byl podle studie jejich recyklační poměr ocelových součástí automobilových vraků téměř 98 %, to znamená...

Kategorie: Téma měsíce

PROGRAMY RECYKLACE

Senát státu Kalifornie (USA) nedávno potvrdil, že bude formou zákona prosazovat státní programy na podporu recyklace plastů. Programy by měly zajistit, aby bylo recyklováno alespoň 35 % všech plastových obalů. Nyní je ve státě Kalifornie recyklováno kolem 14 % plastových obalů. Nový zákon požaduje,...

Kategorie: Téma měsíce

CO BRÁNÍ RECYKLACI

POTÍŽE PRŮMYSLU DRUHOTNÝCH SUROVIN V odborném tisku se můžeme čas od času dovědět o zařízeních a technologiích pro úpravu některých odpadů a jejich znovuvyužití jako suroviny v průmyslové výrobě. Někdy tyto informace nejsou pouze v teoretické rovině, ale popisují skutečně realizované a fungující...

Kategorie: Téma měsíce

Ekologicky šetrný výrobek

Stavební izolace z papíru Využití přírodního materiálu celulózy, jako tepelně izolačního materiálu, nalézáme v historii lidského rodu už velmi dávno. Už jeskynní člověk si pod sebe nashromáždil hromadu slámy, či jiných suchých rostlin, aby se izoloval od studeného podkladu. Později si lidé přidaným...

Kategorie: Téma měsíce

RADIOAKTIVNÍ MATERIÁLY

Průmysl odpadového hospodářství v USA v posledních letech podnikl několik významných kroků v minimalizaci pravděpodobnosti, že radioaktivní materiály se dostanou do proudu odpadů. Americké ministerstvo energetiky, EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí) a Jaderná regulační komise vytvořily...

Kategorie: Téma měsíce

ROPNÉ ZNEČIŠTĚNÍ

Léta války a nekontrolované krádeže ropy z mohutného ropovodu přeměnily některé oblasti jihoruského Čečenska v dějiště ekologické katastrofy. Z drobných rafinérií v oblasti čečenské metropole Grozného uniklo více než dva milióny tun surové ropy, které hrozí kontaminovat Kaspické moře. Velká ropná...

Kategorie: Téma měsíce