Filtr

Co se děje na skládce

INFORMACE Z INTERNETU Na tomto místě jsme vás v průběhu roku 2000 seznamovali s internetovými stránkami Národního projektu využívání odpadů www.skladka.cz. Na závěr nezbývá než shrnout dosavadní poznatky a nastínit vývoj budoucí. Od začátku roku se čtenáři postupně seznámili se vznikem a posláním...

Kategorie: Nakládání s odpady

SERVER http://www.sroty.cz

Možná se blíží doba, kdy nejen odpadové hospodářství jako celek, ale i jednotlivé druhotné suroviny budou mít své specializované internetové stránky. Každopádně první vlaštovka, kterou je server www.sroty.cz, je již na světě. Jedná se o zcela nový projekt obsahující informace z naší republiky, ale...

Kategorie: Nakládání s odpady

SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

kerbside collection sběr druhotných surovin ode dveří kitchen waste, syn. kitchen garbage kuchyňský odpad Kyoto Protocol (=Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change Protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně podnebí labelling of hazardous substances značení nebezpečných látek land 1....

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Obalová asociace SYBA sdružuje výrobce obalů, obalových materiálů a balicích strojů v Čechách i na Slovensku. Byla založena v roce 1990 a v současné době sdružuje přes 70 podnikatelských subjektů, které zaměstnávají kolem 25 000 pracovníků. Tato profesní organizace vyvíjí aktivity v oblastech: [*]...

Kategorie: Nakládání s odpady

NOVÉ KNIHY

ZÁKONÍK PRÁCE A PORUŠOVÁNÍ PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 4. doplněné vydání k 1. 1. 2000 Kolektiv autorů Publikace vychází z praxe a zkušeností státních orgánů, zejména úřadů práce, ale i odborů a zaměstnavatelských organizací. V první části je podroben důkladnému rozboru zákoník práce, dále Nařízení...

Kategorie: Nakládání s odpady

ÚSTECKÝ KRAJ MEZI PRVNÍMI

KRAJSKÁ KONCEPCE HOSPODAŘENÍ Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo záměr na podporu zpracování Krajských koncepcí pro hospodaření s odpady (KKHO). Cílem je usnadnit budoucímu krajskému zastupitelstvu přibližování k požadavkům na odpadové hospodářství, vyplývajících ze směrnic EU, a stanovit...

Kategorie: Téma měsíce

LETOŠNÍ ENVIBRNO

CENA ČASOPISU UDĚLENA Na brněnském výstavišti se v rámci mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí scházejí každoročně firmy, které chtějí prezentovat své úspěchy. Přes snižující se počet vystavovatelů i návštěvníků bylo možno nalézt zajímavé věci. Mezi zpracovateli...

Kategorie: Téma měsíce

ZBYTEČNÝ ODKLAD PLATNOSTI

SMĚRNICE IPPC A INVESTICE Směrnice Rady 96/61/ES, o zavedení integrované prevence a omezování znečištění má přispět k omezování vlivu velkých průmyslových a zemědělských zařízení na životní prostředí. Zákon odvozený od této směrnice je u nás zatím ve stadiu věcného záměru a jeho účinnost se...

Kategorie: Téma měsíce

LICENCE PRO EKO-KOM

V září tohoto roku získala společnost EKO-KOM od organizace PRO EUROPE licenci k používání značky Zelený bod na území České republiky. Pro naše výrobce, plniče a další producenty obalů teď nastává stejná situace, kterou znají jejich kolegové ze zemí Evropské unie, a kterou pro ně již stanovuje...

Kategorie: Téma měsíce

NOVÁ LEGISLATIVA

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY Upřesňování aproximační strategie vstupu do Evropské unie a příprava nového zákona o odpadech vyvolalo řadu studií a materiálů zaměřených na posouzení ekonomického dopadu změny v nakládání s odpady. Přesvědčili jsme se, že tato oblast vyžaduje nemalé finanční...

Kategorie: Téma měsíce