Filtr

CÍLEM JE ÚSPORA VÝDAJŮ

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Systém environmentálního managementu (EMS) zavádí organizace podle normy ISO 14 001. Organizace se sídlem na území Evropské unie mohou postupovat i podle Nařízení EU 1836/93 (Program environmentálního managementu a auditů, EMAS). Na konci roku 1999 bylo v SRN...

Kategorie: Téma měsíce

ODPOVĚDNOST ZA ZNEČIŠTĚNÍ

Evropská komise navrhla hlavní rysy rámcové směrnice, podle níž by znečišťovatelé nesli odpovědnost nejen za přímé škody způsobené fyzickým a právnickým osobám, ale také za poškození přírody a narušení její rozmanitosti. Předpokládá se, že zpřísnění postihu přiměje znečišťovatele k větší opatrnosti...

Kategorie: Téma měsíce

ZÁKON O EIA

Nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí projedná zanedlouho Poslanecká sněmovna. Autorka zákona, náměstkyně ministra životního prostředí Eva Tylová míní, že zákon umožní předem kvalifikovaně posoudit, zda zamýšlený projekt poškodí životní prostředí, nebo zda k němu bude šetrný. Všechny...

Kategorie: Téma měsíce

PRAHA JIŽ MÁ VYHLÁŠKU

Pražští radní již v polovině února předběžně schválili vyhlášku o odpadech, která by byla platná se schválením novely zákona o odpadech. Návrh městské vyhlášky nepředpokládá, že by se ceny pro obyvatele zatím zvyšovaly. Náměstek primátora Petr Švec předpokládá, že v den, kdy novela zákona nabude...

Kategorie: Téma měsíce

Kompostárna zhodnotí bioodpad

Premiérový projekt Kompostárna má výhledově zahájit provoz v Praze 10 - Malešicích, a to na městském pozemku v Dřevčické ulici. Pro časopis Odpady jsme hovořili o problému s Mgr. Jitkou Kluzovou, vedoucí oddělení odpadového hospodářství Magistrátu hl. města Prahy. Ačkoliv má bioodpad v městském...

Kategorie: Téma měsíce

Cena ministra

Cena ministra životního prostředí je udělována od roku 1994. Jejími nositeli nejsou pouze osobnosti, které svým celoživotním dílem či výrazným počinem přispěly ke zlepšení životního prostředí, ale získaly je například i nevládní ekologické organizace, časopisy, škola a průmyslový podnik. V roce...

Kategorie: Téma měsíce

Pouze v roli statistů?

Výzva k založení asociace Od platnosti zákona o odpadech uplynuly již dva roky. Navzdory tomu se jeho záměry v praxi nenaplnily. Důvody spočívají ve vágních a naprosto nedostatečných dikcích této právní normy. Základním problémem je výběr finančních prostředků od občanů na úhradu nákladů spojených...

Kategorie: Téma měsíce

CO S KADÁVERY ZVÍŘAT

KONFISKÁTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU S uhynulými zvířaty, tedy s kadávery, stejně jako s konfiskáty z jatek (hlavy, kosti, krev, vnitřnosti) se nakládá odpovídajícím způsobem podle zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. Sběr, svoz, neškodné odstraňování a další zpracování konfiskátů živočišného původu...

Kategorie: Téma měsíce

VŠE JE UŽITEČNÉ

Alasa Bassi je v Togu jedním z nesčetných řemeslníků, kteří zpracovávají odpad na užitečné předměty. Jeho "podnik" na okraji hlavního města Lomé je chatrč krytá palmovými listy, otevřené ohniště se dvěma kompresory ze starých chladniček, které zrychlují tavení kovu, pytel uhlí, něco dříví a hromada...

Kategorie: Téma měsíce

ŘEŠENÍM JSOU MODERNÍ TECHNOLOGIE

ZPRACOVÁNÍ OJETÝCH PNEUMATIK S rostoucím počtem vozidel ve společnosti výrazně narůstá též množství opotřebovaných pneumatik. Některé odhady hovoří o tom, že roční produkce "ojetin" v ČR dnes tvoří 10 miliónů kusů. Přestože v celkovém toků odpadů tvoří pneumatiky jen nevelký podíl, jsou vzhledem ke...

Kategorie: Téma měsíce