Filtr

RECYKLACE KAMENIVA

KOLEJOVÉ LOŽE A JEHO SANACE Problematika recyklace kameniva kolejového lože patří v oblasti stavebnictví, vedle recyklace živičných směsí dopravních cest, mezi výrazně nejúspěšnější a snese srovnání s úrovní recyklace odpadů v zemích EU. Cílem technologie je kombinovaným způsobem fyzikálního a...

Kategorie: Téma měsíce

CO S INJEKČNÍMI STŘÍKAČKAMI

ZDRAVOTNICKÝ ODPAD Odpovídající zneškodňování injekčních stříkaček a jehel je hlavním zájmem zdravotnických pracovníků v nemocnicích, ordinacích a na klinikách, neboť tento materiál je zdravotně mimořádně nebezpečný. Až dosud se použité jehly a injekční stříkačky shromažďovaly v centrálně...

Kategorie: Téma měsíce

ROZVOJ RECYKLAČNÍCH SYSTÉMŮ

NEVRATNÉ PET LÁHVE Vynálezce PET láhve, americký chemik Nathaniel Wyeth by se asi divil, jaký převrat v obalech na tekutiny způsobil svým objevem z roku 1973 a kolik půtek a problémů mezi zastánci a odpůrci tato praktická a vysoce ekologická věc způsobí. Přitom PET láhev byla již v roce 1977...

Kategorie: Téma měsíce

NEJMODERNĚJŠÍ SEPARACE

PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ PROCES Sortec 3.0 je unikátní integrovaný třídicí proces pro směsný obalový odpad a je také prvním zařízením tohoto druhu realizovaným v průmyslovém měřítku. Byl vybudován v závodě v Eschweileru nedaleko Cách. Původně zpracovával produkci odpadů ze Světové výstavy Expo 2000 v...

Kategorie: Téma měsíce

STUDENÁ PLAZMA ŘEŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ

ODSTRANĚNÍ ZÁPACHU Se vzrůstajícími požadavky na snižování znečištění ovzduší z průmyslu se zvyšuje zájem o technologie odstraňující malé až střední koncentrace nebezpečných látek ve vzduchu způsobem, který je dostatečně ekologický i ekonomický. Obecně používané procesy (biofiltry, termální...

Kategorie: Téma měsíce

NOVÁ RECYKLAČNÍ LINKA

TŘÍDĚNÍ HLINÍKOVÉHO ODPADU Akciová společnost Kovohutě Mníšek pod Brdy vypsala v roce 1999 výběrové řízení na dodavatele projektu a technologie třídění hliníkového a podobného odpadu, který používá jako hlavní zdroj vstupní suroviny při výrobě hliníkových slévárenských slitin. Zadání soutěže bylo...

Kategorie: Téma měsíce

Nové zákony – jiné postupy

Inspekce životního prostředí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborným a dozorovým orgánem státní správy v oblasti životního prostředí. Jeho nástrojem je prosazování práva, těžiště práce spočívá v kontrolní činnosti v terénu, na niž navazují správní akty směřující k odstranění...

Kategorie: Nakládání s odpady

POKUTA ZA ŠPATNOU EVIDENCI

SDĚLENÍ ROZKLADOVÉ KOMISE Sekretariát rozkladové komise Ministerstva životního prostředí pravidelně sděluje rozhodnutí ministra životního prostředí ve věci správních rozhodnutí. Přetiskujeme rozhodnutí č. 11/2000, které vysvětluje často se vyskytující problém. Rozhodnutí se týká uložení pokuty...

Kategorie: Nakládání s odpady

JAKOST I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRVNÍ CERTIFIKACE Společnost .A.S.A., spol. s r. o., získala jako první v oblasti odpadového hospodářství v České republice současně dva certifikáty podle norem ISO - pro obor řízení jakosti a pro obor ochrany životního prostředí. Zavedení integrovaného systému norem 9001 a 14001 přináší významné...

Kategorie: Nakládání s odpady

DATABÁZE PROJEKTŮ

Ukázky z on-line databáze zahraničních veřejných zakázek agentury CzechTrade. 92848-SB-2 Argentina: Water Sector Reform Project - schválený projekt. Komponenta investic do rekonstrukcí ČOV, rekonstrukcí a rozšíření rozvodů vody a kanalizace. Kontakt: National Agency for Water and Sanitation...

Kategorie: Nakládání s odpady