Filtr

PROČ BUDOVAT KOMPOSTÁRNU?

SNIŽOVÁNÍ ORGANICKÉHO PODÍLU Mnohé provozovatele skládek komunálních odpadů trápí problém vysokého podílu organických odpadů, zejména kuchyňských zbytků a "zeleného odpadu" a rádi by jej snížili. Důvody jsou v podstatě dva. Jedním je snaha eliminovat bouřlivé biodegradační procesy, které v tělese...

Kategorie: Téma měsíce

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

EVIDENCE SKLÁDEK V dnešním světě snad již neexistuje žádná oblast lidské činnosti, do které by nezasáhly počítače. Nejinak je tomu i v odpadovém hospodářství, ať již na úrovni producentů či zpracovatelů odpadů nebo na úrovni řídicích a kontrolních orgánů. Pomoc výpočetní techniky můžeme očekávat...

Kategorie: Téma měsíce

Centrum pro celou oblast

Bioplynové stanice Bioplyn vzniká metanogenní fermentací organických látek za přítomnosti vody. Zpracovávaný materiál musí obsahovat dostatečné množství biologicky rozložitelných látek a vodu v množství 60 % nebo větším. V závislosti na konzistenci vstupního materiálu se liší technické řešení,...

Kategorie: Téma měsíce

Třeboňský "malý zázrak"

Aerobní fermentace V letech 1954-1955 vznikla na břehu rybníka Rožmberk obří velkovýkrmna prasat - Gigant. Chovalo se zde až 35 000 kusů prasat, produkujících odpovídající enormní množství kejdy. Kejda se zčásti vozila na pole, zčásti vypouštěla přímo do Rožmberka coby hnojivo. Jenže kejdy se...

Kategorie: Téma měsíce

REGIONÁLNÍ FÓRUM VE ZLÍNĚ

Město Tomáše Bati se 18. května stalo místem setkání podnikatelů a představitelů veřejné správy. Hlavním motivem akce byla diskuse na téma partnerství soukromého a veřejného sektoru. Přes rostoucí objem prostředků na podporu malého a středního podnikání je podle náměstka generálního ředitele...

Kategorie: Téma měsíce

PRAŽSKÁ LINKA

Pražské služby uvedly do provozu linku na třídění papíru s kapacitou přibližně 20 000 tun separovaného papíru za rok. Linka zatím jede na dvousměnný provoz a její denní výkon je 45 tun. Za letošní rok má zpracovat kolem 11 000 tun papíru. Linka vybírá ze separovaného papírového odpadu novinový...

Kategorie: Téma měsíce

PODEPSÁN NÁRODNÍ PROGRAM

K prvnímu výročí podpisu Mezinárodní deklarace o čistší produkci byl vyhlášen Národní program čistší produkce (NPCP). Schválila ho vláda usnesením č. 165 ze dne 9. 2. 2000. Čistší produkce má uplatnění ve všech sférách činnosti člověka. Účelem NPCP je změnit přístup podniků, státní správy i...

Kategorie: Téma měsíce

Snížit vliv na prostředí obaly od sprejů

OBALY OD SPREJŮ Ve sprejích je spotřebitelům nabízena široká škála výrobků. Toto balení je velmi pohodlné a snadno se používá. Proto spreje při zavedení na trh zaznamenaly velmi rychlé rozšíření, což ovšem po čase obrátilo pozornost na potřebu jejich adekvátního zneškodnění. Podle statistických...

Kategorie: Téma měsíce

Popílek a odpadní vody

ČIŠTĚNÍ NA FILTRECH CINIS Čistírny odpadní vody na principu využívání filtrační látky CINIS vznikaly dlouhodobějším specifickým vývojem již od osmdesátých let. V té době bylo nutno řešit značné problémy s využíváním kejdy hospodářských zvířat, které bylo velké množství, takže nebylo možné celou...

Kategorie: Nakládání s odpady

NA CO BÝT PŘIPRAVEN

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ Široký pojem odpadů ze zdravotnictví zahrnuje více různých druhů, mezi něž mohou patřit znečištěné vody, komunální odpad či odpad z údržby a oprav přístrojů. Pro člověka představují nejvážnější nebezpečí odpady infekční, s nimiž je nutno nakládat pouze stanoveným způsobem....

Kategorie: Nakládání s odpady