Filtr

NOVÉ KNIHY

ZÁKONÍK PRÁCE A PORUŠOVÁNÍ PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 4. doplněné vydání k 1. 1. 2000 Kolektiv autorů Publikace vychází z praxe a zkušeností státních orgánů, zejména úřadů práce, ale i odborů a zaměstnavatelských organizací. V první části je podroben důkladnému rozboru zákoník práce, dále Nařízení...

Kategorie: Nakládání s odpady

ÚSTECKÝ KRAJ MEZI PRVNÍMI

KRAJSKÁ KONCEPCE HOSPODAŘENÍ Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo záměr na podporu zpracování Krajských koncepcí pro hospodaření s odpady (KKHO). Cílem je usnadnit budoucímu krajskému zastupitelstvu přibližování k požadavkům na odpadové hospodářství, vyplývajících ze směrnic EU, a stanovit...

Kategorie: Téma měsíce

LETOŠNÍ ENVIBRNO

CENA ČASOPISU UDĚLENA Na brněnském výstavišti se v rámci mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí scházejí každoročně firmy, které chtějí prezentovat své úspěchy. Přes snižující se počet vystavovatelů i návštěvníků bylo možno nalézt zajímavé věci. Mezi zpracovateli...

Kategorie: Téma měsíce

ZBYTEČNÝ ODKLAD PLATNOSTI

SMĚRNICE IPPC A INVESTICE Směrnice Rady 96/61/ES, o zavedení integrované prevence a omezování znečištění má přispět k omezování vlivu velkých průmyslových a zemědělských zařízení na životní prostředí. Zákon odvozený od této směrnice je u nás zatím ve stadiu věcného záměru a jeho účinnost se...

Kategorie: Téma měsíce

LICENCE PRO EKO-KOM

V září tohoto roku získala společnost EKO-KOM od organizace PRO EUROPE licenci k používání značky Zelený bod na území České republiky. Pro naše výrobce, plniče a další producenty obalů teď nastává stejná situace, kterou znají jejich kolegové ze zemí Evropské unie, a kterou pro ně již stanovuje...

Kategorie: Téma měsíce

NOVÁ LEGISLATIVA

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY Upřesňování aproximační strategie vstupu do Evropské unie a příprava nového zákona o odpadech vyvolalo řadu studií a materiálů zaměřených na posouzení ekonomického dopadu změny v nakládání s odpady. Přesvědčili jsme se, že tato oblast vyžaduje nemalé finanční...

Kategorie: Téma měsíce

ROZŠIŘOVÁNÍ UNIE

Evropský parlament přijal rezoluci o přihlášce České republiky ke členství v Evropské unii a stavu vyjednávání. Na základě zprávy zahraničního výboru Evropský parlament pozitivně hodnotí pokrok české vlády při přijímání legislativy EU, stejně jako všeobecně rostoucí trend makroekonomické situace v...

Kategorie: Téma měsíce

SKLÁDKA V ĎÁBLICÍCH

Skládka odpadu v Praze-Ďáblicích se patrně bude moci v budoucnu rozšířit. Pražští zastupitelé schválili pro tento účel změnu územního plánu Prahy. Svým hlasováním zamítli návrh rady, která byla proti této změně plánu a další rozvoj skládky v této oblasti nedoporučila. Zastupitelé umožnili rozšíření...

Kategorie: Téma měsíce

MĚLNÍK INVESTUJE

Více než 20 miliónů korun dosáhnou letos investice Mělníku do ekologie včetně výdajů na plynofikaci a kanalizaci. Město od roku 1995 vložilo do projektů týkajících se životního prostředí přes 400 miliónů korun ze svého rozpočtu. Největší sumu, 160 miliónů korun, investovalo v roce 1999. Jak uvedl...

Kategorie: Téma měsíce

LIBERECKÝ TEMELÍN?

SPALOVNA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Liberecký závod na termické využití odpadu - jinak spalovna Termizo - byl odborné veřejnosti při různých příležitostech dostatečně podrobně představen. Z hlediska zvolené koncepce (napojení na dopravní systém, napojení na energetický uzel města, dispoziční řešení celého...

Kategorie: Téma měsíce