Filtr

ZELENÝ HALÉŘ

Vláda schválila počátkem ledna zákon o hospodaření energiemi. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart prosadil zavedení tzv. "zeleného" haléře, kterým budou přispívat výrobci elektrické energie z každé prodané kilowatthodiny do Státního fondu životního prostředí. Takto získané finanční prostředky...

Kategorie: Téma měsíce

NOVINKA V PRÁVNÍM ŘÁDU

INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Přijetím směrnice Rady č. 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) v září 1996 učinila Evropská unie první krok na cestě k integrovanému přístupu ke snižování znečištění. Nová...

Kategorie: Téma měsíce

PRIORITA EVROPSKÉ UNIE

TERMICKÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ Podle stávající legislativy Evropské unie (EU) patří spalování odpadů mezi způsoby odstraňování odpadů (kód D 10 a D 11). Mezi způsoby využívání odpadů je zařazeno například používání odpadu jako paliva nebo jako jiného zdroje energie. Neexistuje tedy pojem zneškodňování...

Kategorie: Téma měsíce

TŘÍDĚNÍ V ŘECKU

První řecká spalovna odpadu bude v Soluni. Na její výstavbě se budou podílet české firmy Dlouhý I.T.A. a Vítkovice, a. s. Dosud v této zemi neexistovaly žádné technologie na zpracování odpadů a situace se řešila odvozem na skládky. Pravděpodobně v roce 2001 tam vstoupí v platnost zákon o uvolnění...

Kategorie: Téma měsíce

RADIOAKTIVNÍ ZDROJE

Kanadská společnost Exploranium Ltd. představila nový detektor radioaktivity pro mobilní jeřáby, který zajišťuje efektivní ochranu před radioaktivními materiály kdekoli v procesu nakládání s kovovým šrotem. Ztracené zdroje radioaktivity jsou stálým nebezpečím při nakládání s kovovým šrotem a výrobě...

Kategorie: Téma měsíce

JADERNÁ ÚLOŽIŠTĚ

Všechna provozovaná úložiště radioaktivních odpadů v České republice byla k 1. lednu 2000 převedena do vlastnictví státu. Odpovědnost za jejich bezpečný provoz převzala státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Dosud byla úložiště v jaderné elektrárně Dukovany, v lokalitě...

Kategorie: Téma měsíce

ČISTÉ TECHNOLOGIE I V CHEMII

MEMBRÁNOVÁ ABSORPCE AMONIAKU V odštěpném závodě Synthesia akciové společnosti Aliachem je od poloviny září roku 1999 v trvalém provozu jednotka membránové absorpce amoniaku emitovaného z výrobního procesu polotovaru pro produkci - kyseliny. Projekt, kterého se zúčastnily nizozemské a české firmy a...

Kategorie: Téma měsíce

PRO OBČANY I ŽIVNOSTNÍKY

O čistotě a úklidu našich měst a obcí se často mluví. Ovšem převratné recepty na zajištění čistého a upraveného prostředí neexistují. Základem je kvalitní údržba a pravidelné čištění komunikací, chodníků a veřejného prostranství. Spolehlivým smluvním partnerem radnic jsou v tomto ohledu většinou...

Kategorie: Téma měsíce

DVĚ NOVINKY

Technické služby Děčín, a. s., nabídly v loňském roce městu Děčín dvě novinky, které znamenají kvalitativní skok ve vzájemné spolupráci. První novinkou je projekt EPC, který je součástí státního programu na podporu úspor energie České energetické agentury. Jde o metodu, která umožňuje spotřebiteli,...

Kategorie: Téma měsíce

KOMPLETNÍ SORTIMENT

V tomto roce oslaví firma Mevatec, s. r. o., již páté výročí od svého založení. Přestože se pět let v historii firmy zdá jako velice krátké období, prošla společnost značně dynamickým vývojem. Firma byla založena na počátku roku 1995 akciovou společností Meva. Cílem založení bylo soustředit do...

Kategorie: Téma měsíce